Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

Prevencia býva efektívnejšia, ako riešenie prípadných rozsiahlych ťažkostí.

Monitoringom siete vieme mnohým problémom predísť, alebo skrátiť dobu výpadku na minimum. Sledujeme a vyhodnocujeme záťaž sieťových zariadení, vďaka čomu dokážeme identifikovať incidenty skôr než nastanú a zasiahnuť na diaľku, alebo k vám vyslať servisný tím:

  • typická doba našej reakcie je do 30 minút
  • vašu sieť monitorujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • kontrola prebieha na diaľku cez bezpečný VPN kanál s využitím šifrovanej technológie IPSec
  • monitoring zabezpečujeme pre technológie Cisco Systems a Microsoft a tiež pre mnohé ďalšie zariadenia

Služba Monitoring typicky zahŕňa:

  • celkovú kontrolu komunikačnej a systémovej infraštruktúry, aj monitoring jednotlivých komponentov a aplikácií
  • detekciu incidentov, problémov a hraničných stavov
  • nahlásenie incidentov a problémov zákazníkovi, ktorý rozhoduje o spôsobe riešenia
  • aktívnu účasť našich odborníkov na riešení problémov
  • pravidelný (denne, týždenne, mesačne) reporting so sumárom zaznamenaných problémov a incidentov, vrátane ich kategorizácie