NetApp Advanced Drive Partitioning - part 1

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

Advanced Drive Partitioning (ADP) voľne preložené ako pokročilé segmentovanie fyzických diskov, je pravdepodobne jedno z najvýznamnejších vylepšení v Clustered Data ONTAP verzie 8.3. Ako naznačuje názov, ADP rozdeľuje fyzické disky na viaceré segmenty - partície. Táto technológia je pokročilá v tom zmysle, že jeden fyzický disk je zdieľaný medzi viacerými agregátmi a navyše môže byť pristupovaný dvomi rôznymi kontrolermi (nodmi) v rovnakom čase.

NetApp predstavil tri rôzne spôsoby použitia ADP:

 
  1. segmentovanie SSD diskov pre účely vytvorenia root partície pre flash polia (AFF - All Flash FAS)
  2. segmentovanie HDD diskov pre najnižšiu radu diskových polí FAS
  3. segmentovanie SSD diskov pre Flash Pool (v pokračovaní článku - part 2)

Všetky tri spôsoby majú niečo spoločné, čo je dobré si zapamätať:

  • veľkosť partícií je daná systémom a nie je ju možné meniť.
  • nie je možné konvertovať nesegmentovaný systém nedisruptívne (bez dopadu na dáta). V klastrovanej konfigurácii so štyrmi alebo viacerými kontrolermi je však možné evakuovať dáta prostredníctvom príkazu „vol move“ a implementovať ADP bez dopadu na dostupnosť dát. Diskové pole s Data ONTAP 8.3 nemusí mať implementované ADP ak chcete používať iné benefity Data ONTAP.

V tomto článku sa budeme zaoberať prvými dvomi spôsobmi segmentovania fyzických diskov. Segmentovaniu SSD diskov budeme venovať samostatný článok.

Veľkosť root partície na jednom disku pre rôzne konfigurácie

Prečo ADP? Pretože dramaticky zvyšuje využiteľný priestor pre najnižšiu radu diskových polí FAS ako aj pre vysoko výkonné systémy rady AFF (All Flash FAS), kde mal NetApp veľký priestor na zlepšovanie. Oba tieto prípady sú si veľmi podobné.

Ak ste niekedy prevádzkovali diskové pole z rady FAS2000 napríklad FAS2220 osadené 12 internými diskami, povedzme 1TB, tak Data ONTAP vyžadoval minimálne dva disky (ak sa použil RAID4 namiesto RAID-DP) pre vytvorenie root partície. Mohli ste odignorovať požiadavku na hot-spare disk ale v takom prípade by ste asi použili radšej RAID-DP. V každom prípade strata využiteľného priestoru bola 1,8 TB na kontroler diskového poľa kvôli operačnému systému, ktorý reálne potrebuje asi 240GB. Nie viac.

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie niektorých konfigurácií diskových polí najnižšej rady FAS s rôznymi druhmi diskov s implementovaným ADP a bez neho.

Efektivita ADP

Ako je to možné? Vysvetlíme podrobne ďalej, stručne je možné povedať, že ADP umožňuje aby časť disku bola ako „virtuálny disk“ samostatne adresovaná logická jednotka, mala nakonfigurovanú svoju vlastnú RAID skupinu a bola používaná nezávisle od iných blokov toho istého fyzického disku.

Default nastavenie ADP pre malé diskové polia

Čo ale v prípade ak máme viac ako jednu policu s diskami? Ako to funguje vtedy? Na túto otázku sú dve odpovede. Pre AFF (All Flash FAS) je možné ADP rozprestrieť až na 48 SSD diskov a samozrejme čím viac diskov je použitých, tým menší je priestor alokovaný pre root partíciu na každom fyzickom disku. (Root partícia je v prípade AFF asi 430GB pre každý kontroler ak by ste to chceli vedieť.)

Root partícia pre AFF

Pre AFF (All Flash FAS) je minimálny počet diskov pre root partíciu 4 pre jeden kontroler (8 pre HA konfiguráciu) a maximum je 24 pre jeden kontroler (48 pre HA konfiguráciu).

 

Čo v prípade ak sa jedná o najnižšiu radu diskových polí FAS bez SSD diskov? Ako to funguje v takom prípade? Je to veľmi podobné, s tým rozdielom, že root partícia sa nachádza iba na interných diskoch umiestnených v polici pri kontroleroch. Ale neexistuje dôvod, prečo by interné disky nemohli byť skombinované do jedného agregátu spolu s externými diskami. Sú to virtuálne disky, ale Data ONTAP 8.3 je navrhnutý tak aby pokryl aj takúto možnosť.

Root partícia na najnižšej rade diskových polí FAS

Čo je dobré si ešte zapamätať?

  • všetky nové diskové systémy rady FAS2200 a FAS2500 ako aj všetky diskové systémy AFF (All Flash FAS) dodávané s Data ONTAP 8.3 sú predkonfigurované s ADP priamo z výroby.
  • ADP nie je podporované na diskových systémoch rady FAS8000 s root partíciou na HDD diskoch s Data ONTAP 8.3.

Pokračovanie článku tu: NetApp Advanced Drive Partitioning - part 2

Tech blogs: