NetApp Advanced Drive Partitioning - part 2

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

V tomto článku sa budeme zaoberať segmentovaniu SSD diskov pre Flash Pool. Segmentovanie SSD diskov pre Flash Pool je trochu odlišné od ADP pre root partície. Cieľom ADP pre Flash Pool je umožniť zdieľať jednu sadu SSD diskov viacerými Flash Pool agregátmi, čo umožní znížiť počet paritných a spare diskov a zároveň zvýšiť flexibilitu riešenia.

V prvej implementácii bol Flash Pool vytvorený dedikovaním skupiny SSD diskov, ktoré tvorili buď RAID-4 alebo RAID-DP skupinu, do existujúceho agregátu tvoreného rotačnými diskami. Ak však pracujeme s klastrovým riešením, ktoré obsahuje viaceré agregáty, je tento prístup nehospodárny. 

ADP pre Flash Pool znižuje počet potrebných paritných a spare diskov a tým zlepšuje využitie kapacity

ADP pre Flash Pool segmentuje každý SSD disk na 4 časti (na rozdiel od ADP pre root partície).  Na ľavej strane obrázku 1 je ukázaná konfigurácia bez ADP. Sú tam dva Flash Pooly, z ktorých každý používa jeden RAID-4, tvorený dvomi dátovými SSD diskami a jedným paritným diskom, takže zo šiestich diskov sú dva dedikované pre paritu. Na pravej strane obrázku je konfigurácia rovnakého počtu diskov s ADP pre Flash Pool. Rovnako ako na ľavej strane je použitý RAID-4, ale každá RAID skupina sa rozprestiera cez všetkých 6 diskov a tým sa znižuje potreba paritných diskov na 1. Režijné potreby na paritu sa znížili z 33% na 16,5%. (Prakticky čím väčšia je RAID skupina, tým nižšie náklady na réžiu).

Napríklad ak máme diskové pole pozostávajúce z dvoch nodov, na ktorých sú 4 agregáty, 3 na prvom node a 1 na druhom node, tak systém potrebuje minimálne 10 SSD diskov aby sme získali 1 SSD disk ako cache do každého agregátu. Pri 400GB SSD diskoch by skutočná SSD kapacita pre každý agregát bola 330GB z celkovej hrubej SSD kapacity, ktorá predstavuje 4TB. Vytvorenie jedného veľkého diskového poolu z 10 SSD diskov s použitím ADP pre Flash Pool zvýši použiteľnú SSD kapacitu v každom Flash Pool-e na 799,25 GB.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Jeden SSD pool segmentovaný s ADP pre Flash pool môže byť rozdelený medzi maximálne 4 Flash Pool agregáty.
  • Iba SSD disky v rámci Flash Pool agregátu sú segmentované, HDD nie sú.
  • Dátový agregát, ktorý pozostáva iba z SSD diskov, nemôže byť segmentovaný prostredníctvom ADP pre Flash Pool.

Začiatok tohto článku nájdete tu: NetApp Advanced Drive Partitioning - part 1

Tech blogs: