Igor Juran

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC
Expertné centrum

+421 2 49203842

NetApp - ONTAP Cloud Volumes pre Azure

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

NetApp® ONTAP® je výkonný dáta management software s natívnymi vlastnosťami vrátane integrovanej ochrany dát a ich obnovy, efektívnych spôsobov klonovania a zrkadlenia. ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select sú softwarovo definované alternatívy, ktoré posúvajú funkcionalitu operačného systému ONTAP mimo fyzické zariadenia NetApp FAS a AFF (All Flash FAS). Konkrétne ONTAP Cloud Volumes pracuje s volumami v cloud prostredí, zatiaľ čo ONTAP Select poskytuje ONTAP funkcionalitu naprieč viacerými tradičnými virtualizačnými infraštruktúrami (VMware, KVM, Hyper-V). ONTAP Cloud Volumes a ONTAP Select posúvajú vlastnosti operačného systému ONTAP na ďalšie platformy s cieľom adresovať požiadavky používateľov public a private cloudu.

Data Fabric

ONTAP Cloud Volumes ako aj ONTAP Select sú produkty pre napĺňanie vízie NetApp Data Fabric. Data Fabric je NetApp vízia pre budúcnosť dáta managementu. Data Fabric je tiež NetApp technologická architektúra pre hybridný cloud. Data Fabric bezproblémovo spája rôzne dáta management prostredia naprieč rôznorodými cloud prostrediami do kohézneho, integrovaného celku. Organizácie si udržiavajú kontrolu a možnosť manažovania, zabezpečenia, ochrany  a riadenia prístupu k svojim dátam v hybridnom cloude, bez ohľadu, kde sa nachádzajú. IT má flexibilitu vybrať si správny set zdrojov a slobodu zmeniť ich, kedykoľvek je to potrebné.

Súčasná úroveň cloud storage služieb

Prevádzkovatelia verejných cloud služieb ako napríklad Microsoft Azure ponúkajú veľa funkcionality, vrátane IaaS (Infrastructure as a Service - Infraštruktúra ako služba), pre zákazníkov, ktorí kupujú hrubý výpočtový výkon a storage kapacitu pre použitie podľa potreby. Zákazníci môžu použiť serverové vybavenie v cloude pre beh ich aplikácií a hrubú kapacitu pre dáta. Každý poskytovateľ cloud storage služieb poskytuje základú hrubú kapacitu a spôsob prístupu k nej. Poskytované služby najväčších poskytovateľov cloud storage sú na nasledujúcom obrázku.

Najväčšími výzvami v poskytovaných verejných cloud storage službách sú:

 • Nedostatok enterprise storage funkcionality
  •  backup a obnova dát
  •  dostupnosť
  •  inteligentné klonovanie
 • Chýba mobilita dát
  •  zrkadlenie
  •  závislosť na jednom dodávateľovi cloud služieb
  •  izolované ostrovy dát a služieb
 • Chýba podpora pre unified prístup
  •  multiprotokol podpora (NFS, SMB, iSCSI)
 • Chýbajúca security
  • encrypcia dát na diskoch
  • autentifikácia cez Windows AD
  • ACL (Access Control List)
  •  antivírus
 • Zvýšená cena a komplexnosť
  •  Chýbajúca funkcionalita pre zvýšenie efektivity ukladania dát (deduplikácia, kompresia, thin provisioning)
  •  Komplikované spôsoby napĺňania komplexných požiadaviek

NetApp Cloud Volumes pre Azure

Pre zákazníkov, ktorí chcú používať storage zariadenia rovnakým spôsobom, konzistentným s použitím zariadení v ich „on-premises“ dátových centrách, je dôležité aby ich dáta boli pod kontrolou a chránené. NetApp Cloud Volumes ONTAP pre Azure dáta management software spája riadenie, ochranu a efektívne ukladanie dát s flexibilitou Azure Cloudu. Cloud Volumes ONTAP je natívny cloud dáta management software, postavený na operačnom systéme NetApp ONTAP, ktorý poskytuje vynikajúcu univerzálnu storage platformu pre adresovanie potrieb dátového cloudu. Mať rovnaký operačný systém v cloude a vo vlastnom dátovom centre prináša výhody Data Fabric bez potreby preškoľovania zamestnancov na nové metódy manažmentu dát.


Cloud Volumes ONTAP poskytuje riešenie pre ukladanie dát, ktoré spĺňa rôzne zákaznícke požiadavky. Tieto požiadavky sú v rozpätí od ochrany pred katastrofickou situáciou, požiadavky pre vývojové a testovacie prostredia až po beh cloudových aplikácií a súborové služby použitím NFS a SMB protokolov. Cloud Volumes ONTAP je nastavovaný a riadený prostredníctvom NetApp Cloud Managera, ktorý je tiež k dispozícii ako software riešenie priamo z inštancií Azure cloud. Cloud Volumes ONTAP prináša pokročilé NAS technológie do Azure cloudu a ich nasadenie pre tradičné Microsoft aplikácie. K dispozícii sú protokoly pre SMB, NFS a iSCSI, funkcionalita NetApp SnapShot, deduplikácia a komprimácia, SnapMirror a ďalšie.

Licencovanie

Cloud Volumes ONTAP ponúka dva spôsoby licencovania:

-          pay as you go

-          bring your own license (BYOL)

„Pay as you go“ je zakupovaná priamo z Microsoft Azure Marketplace a platí sa podľa času (na hodinovej úrovni). BYOL model licenčný model, keď je licencia zakúpená od NetAppu a potom je nainštalovaná do Cloud Volume inštancie.

ONTAP Cloud pre Azure možnosti

ONTAP Cloud Explore

Vhodné pre aplikácie, ktoré potrebujú menšie kapacity (do 2TB Azure storage)

ONTAP Cloud Standard

Flexibilný výkon a vyššia kapacita pre širší rozsah aplikácií (do 10TB Azure storage)

ONTAP Cloud Premium

Flexibilný výkon a vyššia kapacita pre širší rozsah aplikácií (do 31TB Azure storage)

ONTAP Cloud BYOL

Flexibilný výkon a rozšírená kapacita, ponúkaná cez dlhodobú predplatbu

 

Pre viac informácií nás kontaktujte