NetApp pre SAP HANA – neobmedzený prístup k vašim dátam

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

Keďže požiadavky na technológie neustále rastú,  je prirodzené, že mať neustály prístup k dôležitým údajom v reálnom čase je čoraz dôležitejšou prioritou mnohých firiem.  Mnohé dátové platformy nemajú dostatočne efektívny výkon potrebný na dosiahnutie tejto úlohy.

SAP HANA a NetApp® riešenia pre správu a ukladanie dát poskytujú odolnosť voči katastrofám, vysokú dostupnosť, škálovateľnosť a ochranu dát, ktoré vaše podnikanie vyžaduje. Databáza SAP HANA in-memory database vám umožňuje spracovať obrovské množstvá transakčných, analytických a aplikačných dát v reálnom čase pomocou hlavnej pamäte počítača.

Tieto riešenia uľahčujú prechod na NetApp technológiu pomocou dvoch vysoko výkonných a škálovateľných možností: modelu Appliance a modelu TDI (Integrated Datacenter Integration).

  • Model Appliance je overený a certifikovaný spoločnosťou SAP a dodaný s predvoľbou podľa vášho výberu platforiem Cisco.
  • Model TDI dáva zákazníkovi väčšiu flexibilitu pre kombinácie serverov a úložišť.

S riešeniami NetApp pre SAP HANA, dosiahnete:

  • nižší čas na nasadenie zavedením certifikovaného riešenia
  • nepretržitú  dostupnosť s nulovou stratou údajov
  • škálovateľnosť pridaním stavebných blokov na uspokojenie dynamických obchodných požiadaviek
  • minimalizovanie rizika pri nepretržitých operáciách - aj keď zlyhá kontroler úložiska
  • zálohovanie, obnovu a obnovu v sekundách (Snapshot-based back-up a restore integrácia)

SAP HANA architektúra zálohovania s možnosťou DR a archivácie do cloudu

NetApp poskytuje riešenie zálohovania SAP HANA prostredníctvom veľmi jednoduchého a ľahko použiteľného riešenia. Trend využívania čoraz viac cloudových a hybridných cloudových technológií je v súlade s plánom NetApp, ktorý ponúka zákazníkom  bezproblémovú cestu k budúcim rozhodnutiam o nasadení

Pre koho je riešenie SAP HANA určené:

  • potrebujete rýchle zálohovanie, obnovu po haváriách, obnovenie zo zálohy, či všetky riadiace funkcie zabudované do OS DATA OnTap
  • back-up a obnovenie po havárii / obnovenie zo zálohy (sprístupnené prostredníctvom rozšírenia NetApp SnapCreator) , ktoré poskytuje storage-based Snapshots pre SAP HANA prostredie. Toto rozšírenie je priamo integrované do prostredia SAP HANA.

 


Pre prípadné otázky nás kontaktujte: