Novinka: Cisco SecureX - nástroj na manažment aplikácií a zariadení

Stanislav Hrda

Product Manager

stanislav.hrda@alef.com

Zjednoduší prevádzku vaších Cisco bezpečnostných riešení v jednej cloudovej integrovanej manažment aplikácii.

SecureX je cloudová platforma, ktorá spojí cele široké bezpečnostné portfólio Cisco riešení s vašou infraštruktúrou. Platforma je integrovaná, jednoduchá na ovládanie, zjednotená do nástroja na centrálny manažment a vizibilitu všetkých udalostí. Maximalizuje prevádzkovú efektivitu a automatizuje štandardizované opakované postupy. Výsledkom je významné zredukovanie času, ktoré venujete bezpečnostných hrozbám a manuálnym úkonom s cieľom byť v súlade s bezpečnostnými štandardami a normami ako i cieľom rýchlo a efektívne reagovať na útoky v sieti.

Výhody SecureX:

 • Jednoduchosť: - integrácia vašej technológie a infraštruktúry okamžite na lusknutie prstom
 • Visibilita: - akcelerujete čas potrebný na detegovanie a analyzovanie hrozieb, pričom máte k dispozícii kontextuálne informácie o stupni nebezpečenstva danej hrozby.
 • Efektívnosť: - zredukujete čas potrebný na remedáciu/odstránenie následkov hrozieb, zautomatizujete svoje pracovné postupy, čím znížite náklady a posilníte stupeň zabezpečenia.

 

Čo SecureX ponúka?

 •  Zjednodušenie správy bezpečnosti v kombinácii s integráciou všetkých bezpečnostných prvkov do jedného nástroja
 • Zjednotená visibilita pracujúca na báze medzi produktovej kontextovej analýzy
 • Rýchla odozva na hrozby, prevádzková efektivita 

 

A čo už nebudete potrebovať?

Žiadne kupovanie licencií. Každý zákazník Cisco má nárok na SecureX.

Špeciálne skilly a školenia – nemusíte byť expert a aj tak dokážete mnohé postupy automatizovať.

Žiadne nákladné dátové úložisko – bezplatný SecureX je integrovaný priamo v cloude, bez nutnosti niečo inštalovať a ukladať dáta.

Pre viac info ako integrovať Cisco technológie a iných vendorov

TRIAL ZADARMO - Integrácia zariadení CISCO A ostatní vendori


Neváhajte nás kontaktovať, kde vám radi pomôžeme s implementáciou

kontaktujte nás


 

Možnosť integrovať ostatných vendorov

Intelligence sources

 • Abuse IPDB*
 • Akamai Network Lists
 • AlienVault OTX*
 • APIVoid*
 • CTIM <-> STIX Translator*
 • CyberCrime Tracker*
 • Cyberprotect Threatscore*
 • Farsight Security
 • Google Chronicle
 • Google Safe Browsing
 • Google VirusTotal*
 • Have I Been Pwned*
 • IBM X-Force Exchange
 • Microsoft Graph Security
 • MISP - Open Source Threat Intelligence Platform*
 • Palo Alto Networks AutoFocus
 • Pulsedive*
 • SecurityTrails
 • Shodan
 • Sixgill Darkfeed
 • Splunk Cisco Endpoint Security Analytics
 • SpyCloud
 • ThreatQuotient Security Operations Platform
 • urlscan.io*
 • Vade Secure Is It Phishing

 

 

Operational tools

 • IBM Security QRadar SIEM
 • Polarity Data Awareness
 • ServiceNow Security Operations
 • Splunk Cisco Security Endpoint Analytics
 • Splunk Enterprise Security
 • Splunk Phantom
 • Swimlane Security Operations Management
 • TheHive Project - Cortex Analyzers*

Visibility and protection

 • Bastille Networks
 • Gigamon ThreatINSIGHT
 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Qualys IOC
 • Radware WAF and DDoS
 • Signal Sciences Web Application Protection