Online emulátory Cisco Small Business zariadení

Stanislav Hrda

Product Manager

stanislav.hrda@alef.com

Pri rozhodovaní o vhodnom type Cisco zariadenia si ho môžete najprv vyskúšať v online emulátore.

Cisco Small Business portfólio zahŕňa pestrú paletu smerovačov, prepínačov a bezdrôtových prístupových bodov pre menšie a stredné firmy. Administrácia týchto small business zariadení je veľmi intuitívna a ľahko ovládateľná cez web admin rozhranie. 

Pri rozhodovaní o vhodnom type zariadenia môžete siahnúť po online emulátore daného zariadenia, či už ide o SG/SF 200/300/500 prepínače, alebo RV 100/200/300 smerovače, alebo WAP 100/300/500 bezdrôtové prístupové body. Online emulátory sú dostupné cez prehliadač, kde si zvolíte ľubovoľné Cisco SB zariadenie a môžete ho virtuálne konfigurovať akoby ste administrovali fyzický prepínač, smerovač, či AP. Voliteľné sú aj konkrétne čísla verzií firmware, kde je možné overiť dostupnosť nových vlastností v novších alebo starších softvérových verziách.