Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

Hoci interná prevádzka a údržba IT sa môže javiť v porovnaní s outsourcingom ako lacnejšia voľba, pri dôsledných prepočtoch to býva naopak.

Outsourcing správy IT môže zahŕňať:

 • náhradu vášho interného IT tímu, alebo prechod vašich zamestnancov k nám
 • koordináciu a riadenie všetkých vašich dodávateľov IT z jedného miesta
 • prevod zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na Alef, čiže poskytovanie všetkých IT služieb jediným dodávateľom pod jednou servisnou zmluvou s garantovanou fixnou mesačnou platbou
 • odkúpenie vášho existujúceho hardvéru, jeho upgrade a prenájom vo forme služby

Úplným alebo čiastočným prenechaním správy vášho IT prostredia na našich odborníkov:

 • znížite náklady o 15 až 20 %
 • prenesiete zodpovednosť za vysokú úroveň prevádzky IT na nás
 • uvoľníte firemné financie na iné projekty
 • získate vyššiu odbornosť a pokrytie všetkých technológií
 • zavediete meranie a monitoring výkonu IT

Čo všetko nám môžete zveriť?

 • počítače a iné koncové zariadenia
 • bezpečnostné systémy
 • routere, switche, Wi-Fi prístupové body a ďalšie aktívne prvky siete
 • telefónne a video systémy
 • tlačiarne a tlačiarenské riešenia
 • ak máte zariadenia, ktorým sa nevenujeme, zabezpečíme externého subdodávateľa