Peter Frasch

Peter Frasch

Data Center Systems Engineer
Expertné centrum

+421 2 49203841

Postavte si vlastný Azure cloud on premise

Peter Frasch

Data Center Systems Engineer

peter.frasch@alef.com

Azure je lákavý, ale bojíte sa o dáta?

Cloudové služby azure na vlastnej infraštruktúre jednoducho a bezpečne.

Jeden z dnes často používaných buzzword termínov v IT je výraz cloud. Pričom obvykle sa hneď automaticky  myslí na verejný cloud, hoci cloud riešení je, prirodzene,  viacero. Štandardne sa však predpokladá, že ide o službu poskytovanú cez internet, ak majú byť cloud služby ľahko a široko dostupné. A rovnako ako infraštruktúra, aj samotné aplikácie poskytujúce služby musia byť prispôsobené požiadavkám cloud riešenia (škálovateľnosť, dostupnosť, flexibilita, integrovaný billing, vysoká miera automatizácie, .... ). Na druhej strane firmy i nekomerčné organizácie majú mnoho  aplikácií, ktoré nie je možné len tak jednoducho nahradiť aplikáciami spĺňajúcimi požiadavky cloud prostredia. Nehovoriac o možnosti vystaviť dáta do internetu, hoci by boli kryptované. Jednoducho, obmedzení a zákazov pri  transformácii firemného IT na cloud prostredie je priveľa.

Alebo nie?

Čo ak by existovalo riešenie pomerne jednoduchej transformácie vášho IT prostredia na privátny cloud? Čo ak by ste mohli pristupovať k vašim dátam cez podobné prostredie ako pri prístupe k službám Microsoft Azure? A to všetko bez nutnosti komunikovať cez internet? Dokonca by ste mohli v cloud prostredí sprístupniť aj vaše staršie aplikácie. Bolo by to cloud riešenie, v ktorom vaše dáta nemusia opustiť vašu privátnu sieť.  To riešenie sa volá Azure Stack.

Azure Stack poskytuje sadu Azure public cloud služieb ako softvér, ktorý môže byť nasadený vo firemnom „on-premises“ dátovom centre i v dátovom centre umiestnenom   u poskytovateľa služieb.
Azure Stack robí služby Azure dostupné konzistentným spôsobom cez globálny verejný cloud poskytovaný spoločnosťou Microsoft, hostovanými verejnými cloud službami ponúkanými poskytovateľmi služieb ako aj privátnymi cloud prostrediami vo firmách. Dosiahne sa to použitím toho istého API pre verejné Azure cloud služby aj pre privátne Azure Stack cloud služby.

Cisco poskytuje vysoko výkonné komplexné riešenie pre Azure Stack navrhnuté tak, aby spĺňalo neustále rastúce požiadavky zákazníkov. Produkčný Azure Stack začína s minimálnym počtom 4 fyzických serverov a rastie podľa požiadaviek zákazníka.

Výhody, ktoré ponúka Cisco integrovaný systém pre Microsoft Azure Stack:

●   Výkon Microsoft Azure vo vašom dátovom centre: Pružnosť Cisco hybridného cloud-u pre Microsoft Azure služby umožňuje on-premises správu, bezpečnosť, a výkonnosť. Developeri môžu vytvárať pružné Microsoft Platform-as-a-Service (PaaS) prostredie s API portabilitou a používateľským rozhraním identickým s Azure public cloud.

●   Výhradne plne redundantný Azure Stack: Azure Stack system dizajny majú početné kritické body  zlyhania (single points of failure): Baseboard Management Controller (BMC) alebo management prepínač a  Hardware Lifecycle Host (HLH) alebo systems management server. S integrovaným Cisco prístupom k Azure Stack, kritické body zlyhania sú eliminované naprieč celou platformou. BMC/management, prepínanie a systémový management sú zabudované v infraštruktúrnych zariadeniach (fabric interconnect).

●   Špičková  výkonnosť:  komplexne integrovaný Azure Stack v prostredí riešenia Cisco bol navrhnutý tak, aby poskytoval špičkovú výkonnosť použitím 40-Gigabit Ethernet (GE) rozhraní od sieťových kariet v servroch cez Top-of-Rack (ToR) prepínače, zatial čo integrované Nonvolatile Memory express (NVMe) zdroje v každom servri zaisťujú maximálnu výkonnosť a hustotu virtualnych serverov (VM). Architektúra umožňuje pružné škálovanie a rast klastra podľa potreby. Zákazník má možnosť vybrať si hybridné alebo all-flash storage riešenie využívajúce najaktuálnejšie verzie serverov a Intel® Xeon® Scalable procesorov až do 28 jadier per socket.

●   Best-of-class technológia : Využívanie prepínacej technológie Cisco Nexus® 9000 cloud-scale  umožňuje byť pripraveným na využitie sieťovej analytiky a bezpečnostných funkcionalít  novej generácie a tiež na jednoduché rozširovanie cloud platformy.

●   Automatizovaná inštalácia: Cisco UCS service profily, integrovaná politika, template vzory a otvorené API umožňujú administrátorom jednoducho nasadiť servre s konzistentnou konfiguráciou od firmware verzie až po nastavenie ovládačov. Tieto technológie umožnili spoločnosti Cisco vyvinúť deployment nástroje, ktoré pomáhajú implementovať automatizovanú, konzistentnú konfiguráciu vášho Azure Stack systému rádovo v minútach,  pri súčasnom zohľadnení Cisco best practice postupov.

Variácie riešenia

Všetky systémové riešenia môžu byť konfigurované do 1,5TB kapacity pamäte s možnosťou voľby  zo 14 rôznych procesorov. Pri diskových úložiskách je k dispozícii flexibilita ponuky buď all-flash alebo hybridných úložísk. All-flash voľba je konfigurovaná s SSD diskami, kde NVMe zabezpečuje cache tier, s kapacitami 30, 45, alebo 60 TB per server. Pri voľbe hybridného úložiska, riešenie používa tradičné rotačné HDD disky s NVMe konfigurovanými ako cache tier, s kapacitami 32, 64 alebo 96 TB per server. Každý server v systéme musí byť konfigurovaný s rovnakou kapacitou a nie je možné mixovať all-flash a hybridné úložiská. Vďaka all-flash možnosti Cisco nastavuje pre Azure Stack vysoký štandard špičkovej výkonnosti a tým zvýrazňuje prednosti riešenia Azure Stack.

Súčasná úroveň cloud storage služieb

Prevádzkovatelia verejných cloud služieb ako napríklad Microsoft Azure ponúkajú veľa funkcionality, vrátane IaaS (Infrastructure as a Service - Infraštruktúra ako služba), pre zákazníkov, ktorí kupujú hrubý výpočtový výkon a storage kapacitu pre použitie podľa potreby. Zákazníci môžu použiť serverové vybavenie v cloude pre beh ich aplikácií a hrubú kapacitu pre dáta. Každý poskytovateľ cloud storage služieb poskytuje základú hrubú kapacitu a spôsob prístupu k nej. Poskytované služby najväčších poskytovateľov cloud storage sú na nasledujúcom obrázku.

Štvoruzlový all-flash storage riešenie

Ako je Azure Stack manažovaný a implementovaný?

Systémový administrátor manažuje systém cez administratívny portál Azure Stack. Manažment zahŕňa nastavovanie nových tenantov a používateľov, sťahovanie Azure služieb, priraďovanie prístupových práv na služby a získavanie nových mesačných Azure Stack softvérových verzií, hneď ako ich otestuje Cisco a sú dostupné. Očakávanie Microsoftu je, že zákazník si aktualizuje svoj systém na mesačnej báze, aby mal vždy k dispozícii najnovšie funkcionality a softwarové aktualizácie a záplaty. Keďže používateľské rozhranie Azure Stack je rovnaké ako to v Azure, administrátori so skúsenosťami z Azure budú schopní osvojiť si prácu s Azure Stack veľmi rýchlo. Navyše, všetky funkcionality Cisco UCS Managera, ktoré sú administrátorom známe zostávajú zachované. Zákazník dostáva automatické notifikácie o každej systémovej aktualizácii, ktorú môže nasadiť podľa vlastného uváženia. Výrobca iba vyžaduje, aby zákazník neskúšal meniť inštalačný setup Azure Stack a servisné profily, ktoré definujú serverové uzly.

 Otestujte si Azure Stack

Microsoft poskytuje verejne dostupný download, ktorý automaticky vybuduje PoC prostredie. PoC beží na sade virtuálnych serverov (VM), ktoré emulujú Azure Stack implementáciu. V PoC prostredí, všetky Azure Stack VMs bežia na jednom fyzickom servri.

Vyšpecifikovať si vlastné Azure Stack riešenie je jednoduché

Objednávanie celého riešenia je ľahké. Jednoducho sa vyberie počet serverov (minimálne 4) a  následne doň procesor, veľkosť pamäte a diskovej kapacity. Objednávkový systém už zaistí, aby všetky servre mali rovnakú konfiguráciu a automaticky pridá všetky ďalšie systémové elementy, aby skompletizoval vaše riešenie Cisco Integrated System pre Microsoft Azure Stack. Súčasťou objednávky riešenia sú aj služby inštalácie Azure Stack dodávané Cisco Advanced Services (typická inštalácia trvá iba 3 dni). Cisco taktiež umiestňuje systémové komponenty do vašich systémových stojanov (rack), pričom podporuje systémové stojany podľa vášho výberu.

Tabuľka 1.       Systémové požiadavky

C240 M5L (hybrid storage) or C240 M5sx (all-flash storage) server

Any increment from a minimum of 4 to a maximum Azure Stack supports (cannot mix models)

9336C-FX2 Nexus 9000 switch

2 (included in the fixed bill of materials)

FMSFI – 6332 Gen 3 fabric interconnect

2 (included in the fixed bill of materials)

Nexus 2000 Out of Band Management switch

2 (included in the fixed bill of materials)

Onsite installation

Included

24 x7 x4 or 24 x7 xNBD support

Included

Pre viac informácií nás kontaktujte