Prečo je väčšina SAP aplikácií prevádzkovaná nad NetApp infraštruktúrou

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

Funkčnosť a dostupnosť systému SAP je pre firmy, ktoré ho používajú, absolútne nevyhnutným predpokladom pre každodennú prácu a generovanie zisku spoločnosti. Každý výpadok predstavuje reálnu finančnú stratu alebo prípadnú stratu zákazníckej dôvery. 

Aj z tohto dôvodu sú spoločnosti prevádzkujúce SAP pod neustálym tlakom. Musia minimalizovať riziká spojené s možnosťou výpadku a zrýchľovať nasadenie nových aktualizácií SAPu pri dodržaní vysokej dostupnosti a redukovania nákladových položiek. Je to pochopiteľne náročné, nakoľko SAP systémy sú často používané globálne, čo znamená nepretržitú prevádzku 24/7.

Naskytá sa otázka, prečo väčšina SAP systémov beží nad NetApp-om.  Jednoduchá  a flexibilná  NetApp clustered Data ONTAP infraštruktúra totiž prispieva k zvýšeniu dostupnosti služby a k zníženiu nákladov na správu a riadenie.

Čo dokáže NetApp clustered Data ONTAP

 
  1. Urýchľuje upgrade SAP systému o 25–45% . Vytvorením klonu celého SAP systému, dokážeme zredukovať čas potrebný na aktualizáciu SAP-u.
  2. Skracuje čas potrebný na development - rýchle a jednoduché kópie systému umožňujú našim zákazníkom skrátiť vývojové cykly o 25% alebo viac, pri dosiahnutí vyššej integrity a spoľahlivosti. To umožňuje viac času na testovanie bez dopadu na produkčné prostredie.
  3.  Virtualizuje úložisko s 50% úsporou – NetApp technológia je založená na princípe virtualizácie úložiska, čím ho robí rýchle, flexibilné a ľahko spravovateľné. Samozrejmosťou je integrácia s virtuálnymi servermi, pre jednoduché nasadenie a správu SAPu.
  4. Eliminuje overtime rýchlymi systémovými kópiami - iba NetApp dokáže vytvoriť okamžité klony autonómneho systému za menej ako 10 minút a s menej ako 10%-ným nárokom na diskový priestor bez dopadu na produkčný systém, takže si ich môžete vytvoriť kedykoľvek. Zodpovedným pracovníkom tak odpadajú pracovné noci, poprípade pracovné víkendy.
  5. Dosahuje 100% dostupnosť – zákazníci NetApp ocenia možnosť vytvárať "repair kópie" potrebné pre vyriešenie užívateľských alebo aplikačných chýb a tak obnoviť svoje databázy SAPu bez nutnosti výpadku.
  6. NetApp systémy podporujú nepretržitú dostupnosť aplikácií za všetkých okolností.

Integrácia s nástrojmi SAP LVM a SAP BR*Tools

Z pohľadu administrátora, SAP LVM je nástroj, ktorý komunikuje s dátovým úložiskom a virtualizačnou vrstvou. Okrem vytvárania kópií a klonov systému SAP  ponúka rozsiahle možnosti monitorovania a kontroly pre interakciu systému SAP (štart, stop, premiestniť, atd). Integráciou NetApp úložiska a jeho clustered Data ONTAP funkcionalít s nástrojom SAP LVM, umožníme  administrátorovi SAPu vytvárať systémové klony a kópie využitím prostriedkov diskového poľa a tiež zabezpečiť pravidelný backup v neobmedzenom časovom rámci.

V prípade potreby je možný aj rýchly restore (bez dopadu na performance  SAP), priamo zo SAP LVM bez nutnosti kontaktovať administrátora úložiska. 

Detailnejšie informácie k článku nájdete TU

 Zaujal vás článok? Pošlite nám vaše otázky a postrehy. Radi ich zodpovieme.

 JOZEF.BRNGAL@ALEF.COM