Prečo je výhodné mať Cisco Smart Account

Martin Richter

Senior Systems Engineer

martin.richter@alef.com

Nielenže umožňuje mať zákazníkovi alebo partnerovi lepší prehľad o jeho zariadeniach, softwéri a licenciách, ale rovnako zlepšuje prehľadnosť používania licencií a zjednodušuje proces presunu medzi zariadeniami, napríklad v prípade reklamácie.

Poznáme dva tipy Smart Accountov: Customer Smart Account a Partner Holding Account. Customer Smart Account predstavuje klasický účet, kde má zákazník prehľad o svojich zariadeniach a licenciách, pričom si toto konto manažuje samostatne. Partner Holding Account je konto, kde sú licencie uložené len dočasne, a nie je možné ich  používať. Je určený pre spoločnosti, ktoré predpredávajú licencie svojim partnerom alebo konečným zákazníkom.


Virtuálne účty pre firmy

V rámci jedného Smart Accountu si môže klient vytvoriť viacero virtuálnych účtov. Je to vhodné najmä pre väčšie spoločnosti, ktoré si vedia vytvoriť samostatné virtuálne účty, napríklad pre svoje pobočky v rôznych mestách, či krajinách. Ďalšie využitie je vhodné najmä pre spoločnosti, ktoré spravujú kontá pre svojich partnerov a zákazníkov, pre ktorých majú  samostatný virtuálny účet. 

Licencie aj zariadenia vieme veľmi jednoducho presúvať medzi týmito virtuálnymi kontami.

Zariadenia, v rámci ktorých je potrebné manažovanie licencií pomocou Smart Accountu sú tie, ktoré vyžadujú Smart Licencie. Napríklad ASR routre, Firepower firewally, ISE, NSO, Nexus7000, WLC,... s novými verziami firmwaru (niektoré podporujú aj klasické licencie).

Štruktúra Customer Smart Account

Takéto zariadenie sa musí najprv zaregistrovať pod príslušný Smart Account. Robí sa to cez token, ktorý sa vygeneruje priamo v Smart Accounte a pridá sa na zariadenie. Zariadenie potrebuje mať prístup na Cisco Cloud (na Smart Account). Podporované sú tieto možnosti:

  • priamy prístup,
  • prístup cez https proxy (nesmie zmeniť https komunikáciu),
  • SSM Satelite (Smart Software Manager naištalovaný priamo u zákazníka a offline komunikácia s cloudom cez súbory posielané z iného PC s prístupom na cloud).

V prípade problémov ešte možnosť použiť 90 dňové free eval licencie.

V rámci Smart Accountu je možné prevádzať aj klasické licencie viazané na PAK na nové Smart Licencie.

Viac info nájdete: CISCO SMART ACCOUNT WEB