Predstavujeme vám Cisco Webex Legislate

Tomáš Brucháč

Senior System Engineer

tomas.bruchac@alef.com

Súčasná situácia okolo nás, mení spôsoby fungovania v každej oblasti. Výnimkou nie sú ani zákonodarné orgány. Všetky úrovne verejnej správy ale aj rozhodovacie orgány v súkromných spoločnostiach, hľadajú spôsob ako bezpečne fungovať v online priestore.

Cisco Webex je inovatívna a rokmi overená komunikačná platforma, ktorá umožňuje bezpečnú komunikáciu v online priestore. Moderným a inovatívnym spôsobom, ktorý reaguje na aktuálne potreby, umožňuje efektívne pracovať jednotlivcom a tímom ľudí bez ohľadu na to kde sa práve nachádzajú. V maximálnej miere eliminuje negatíva spôsobené vzdialenosťou medzi ľuďmi a tak im umožňuje kontinuálnu spoluprácu. Počas pandemickej situácie sa stal Webex neoddeliteľnou súčasťou pri online krízových zasadnutiach, online vzdelávaní, telemedicíny, online obchodných stretnutiach a práce z domu pre radových ale aj riadiacich zamestnancov.

Cisco Webex Legislate ponúka:

Rozširujúci modul Cisco Webex Legislate pridáva k platforme optimalizované rozhranie pre online zasadnutia, prerokovávania ustanovení a online hlasovania.

  • Vďaka podpore viacfaktorového overovania a virtuálnej recepcie, kde si môžete vizuálne a verbálne overiť identitu prihlasujúcich, si môžete byť istý, že sa rokovaní a hlasovaní zúčastňujú len požadovaní účastníci.
  • Jednoduché, kontrolované hlásenie sa o slovo a udeľovanie slov zúčastneným v rámci virtuálnych zasadnutí, robí vaše online alebo hybridné rokovania časovo efektívne.
  • Možnosť bezpečného anonymného, ale aj verejného hlasovania.
  • Možnosť šifrovaného pripojenia z počítača prostredníctvom web prehliadača cez Internet
  • Kompatibilita s Cisco Webex video konferenčnými zariadeniami umožňuje jednoduché pripojenie celej miestnosti do virtuálneho zasadnutia.
  • Podpora verbálneho, ale aj textového online tlmočníka odbúrava bariéry medzi komunikujúcimi stranami.
  • Podpora rôznych jazykových lokalizácií (vrátane slovenskej).


V prípade ak sa chcete o Cisco Webex Legislate dozvedieť viac alebo si ho rovno vyskúšať, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás