Predstavujeme vám SDN Cisco SD-Access LAB - Automatizácia a Analytika pre podnikové siete

Marek Golha

Team Leader Infrastructure

marek.golha@alef.com

Podnikové siete novej generácie začínajú nasledovať trend, ktorý je už niekoľko rokov adaptovaný v prostredí dátových centier. Tento trend predstavuje prechod k architektúre softvérovo definovaných sietí (SDN – Software Defined Networking).

Charakteristika SDN siete pozostáva z troch základných pilierov:

  • Fabric technológia
  • Centralizované riadenie a dohľad
  • Otvorené aplikačné rozhrania

Spoločnosť Cisco Systems  prišla s architektúrou SD-Access (Software Defined Access) ako SDN riešenia pre podnikové siete. Táto architektúra plne spĺňa tri základné vlastnosti SDN riešení a zároveň definuje ďalšie služby a vlastnosti.

Prechod na novú sieťovú architektúru je náročný proces a väčšinou je založený na prípravnej fáze, kedy je potrebné sa teoreticky oboznámiť s novým riešením, pochopiť jednotlivé komponenty riešenia a celkové fungovanie novej architektúry. Technický tím ALEF-u udržuje krok s novinkami v tejto technologickej oblasti a na získanie praktických skúseností sme zainvestovali do testovacieho prostredia, ktoré nám umožní sa s danou technológiou plne zoznámiť.

V prípade SD-Access architektúry sme vybudovali testovacie prostredie, ktoré je možno vidieť na nasledujúcom obrázku.

Demo prostredie plánujeme v ALEF-e využívať počas Kompetenčných centier ale aj iných technicko-marketingových prezentácií.
Zároveň ponúkame možnosť vykonávať PoC (Proof of concept) testovanie tejto novej architektúry v priestoroch spoločnosti ALEF-u.

Radi Vás u nás privítame a ponúkame možnosť vykonať PoC (Proof of concept) testovanie tejto novej architektúry.