Preneste si dáta paralelne 10 násobne rýchlejšie

Bezdrôtové pripojenie novej generácie 802.11ac Wave 2 odráža aktuálne trendy medzi väčšinou užívateľov. Predpokladá sa, že už v roku 2019 väčšina IP sieťovej prevádzky, čiže až 53% bude pochádzať práve z bezdrôtových sietí.

Spoločnosť Cisco preto už dnes ponúka Access Pointy 1830 a 1850 podľa najnovšej normy 802.11ac Wave 2. Tieto prekonávajú hranicu priepustnosti 1 Gbps a prinášajú inováciu vo forme MU-MIMO. Multi user MIMO (MU-MIMO) dovoľuje Access Pointu vysielať pre viacerých klientov súčasne, narozdiel od predošlých metód, kde v jednom čase bolo možné vysielať výhradne pre jedného klienta. Paralelný prenos dát tak výrazne napomáha výkonnému a spoľahlivému pripojeniu klientov do bezdrôtovej siete. V rámci MU-MIMO technológie sa pripojenie prispôsobí takým časovým potrebám, pre aké má klient lokálne predpoklady, či už v pásme 802.11ac Wave 2, Wave 1, 802.11n, alebo podľa starších štandardov. Preto klient s najpomalším pripojením nepredstavuje obmedzenie a spomalenie pre celú bezdrôtovú sieť ako to bolo nutné v minulosti.

Ruka v ruke s vyššou priepustnosťou a spektrálnou efektivitou normy 802.11ac Wave 2 ide aj potreba adekvátnej LAN infraštruktúry, aby nedochádzalo k spomaleniu, či zahlteniu v pevnej sieti. Pre tieto potreby Cisco ponúka inovovaný rad prepínačov z Cisco Catalyst Multigigabit portfólia s podporou od 1 cez 2,5 alebo 5, či 10 Gbps pri zachovaní bežnej existujúcej kabeláže.

Inovovaný produktový rad Cisco Wireless kontrolerov 5520 a 8540 zasa prináša až 10 násobný nárast výkonu oproti predošlej generácii WLAN kontrolerov.

Cisco 802.11ac Wave 2 Access Pointy:

Cisco WLAN kontrolery:

802.11ac technológia:

Cisco Catalyst Multigigabit prepínače: