Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

Pravidelnou profylaxiou hardvéru a softvéru dokážeme včas odhaliť zhoršené prevádzkové funkcie servisovaného systému. Tým vieme predchádzať náhlym výpadkom vašich IT.

V rámci služby Prevention pre vás zabezpečíme:

  • kontrolu logov
  • sledovanie stavu zariadení
  • aplikáciu softvérových updatov a záplat
  • fyzickú kontrolu a prípadné čistenie hardvéru, vrátane kontroly jeho prevádzkového prostredia
  • zálohovanie konfigurácií softvéru

Doporučený minimálny interval profylaxie je 1x ročne pre hardvér
a 1x štvrťročne pre softvér.