Marián Klas

Marián Klas

Team Leader in Data Center
Expertné centrum

Riešenie pre prostredia vyžadujúce vysokú hustotu výkonu - Cisco UCS C4200 Series

Marián Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

Spoločnosť Cisco predstavila verejnosti novú produktovú líniu Cisco UCS C4200 Series, patriacu do rodiny riešení Cisco Unified Computing System (UCS). Produktová línia dopĺňa Cisco UCS portfólio o riešenie určené pre zdieľané infraštruktúrne prostredia  s požiadavkami na maximalizáciu hustoty výpočtového výkonu, schopné adresovať požiadavky moderných scale-out aplikácií a workloadov optimálnym spôsobom.

Toto nové rack server chassis umožňuje do priestoru 2RU umiestniť až 4 serverové moduly Cisco UCS C125 M5. V rámci jednej štandardnej 42RU skrine je tak možné dosiahnuť denzitu až do 5376 výpočtových jadier. Vďaka svojim kapacitným charakteristikám je toto riešenie možné adaptovať pre potreby extrémne širokej škály požiadaviek od jednoduchých nasadení v prostredí malých a stredných firiem, podnikových pobočiek až po masívne implementácie scale-out aplikácií vo veľkých dátových centrách.

Platforma Cisco UCS C4200 Series ponúka:

 • Možnosť umiestniť až 4 serverové moduly Cisco UCS C125 M5 v 2RU chassis
 • Každý serverový modul obsahuje:
 •             až dve CPU AMD EPYC 7000 Series (až do 32 fyzických jadier pre pre každú CPU päticu)
 •             podpora pamäťových modulov 2666 MHz DDR4
 •             16 pozícií pre DIMM moduly (8 pre každú CPU päticu) umožňujúcich dosiahnuť kapacitu až 2TB RAM pri použití 128 GB DIMM modulov
 •             Cisco VIC (Virtual Interface Card) 4.generácie
 •             až dve PCIe 3.0 pozície pre ďaľšie rozširovanie platformy
 •             mezanínová pozícia OCP 2.0 s podporou 10, 25, 40 aj 100 Gbps rozhraní
 •             RAID radič Cisco 12G 9460-8i PCIe 12G SAS
 •             podpora pre boot z interných SD a M.2 médií
 • 24 pozícií pre 2.5” disky vymeniteľné počas prevádzky systému, prístupné z prednej strany
 •             6 diskov HDD/SSD SAS/SATA pre každý serverový modul C125 M5
 •             z toho až dve pozície s podporou NVMe pre každý serverový modul C125 M5

Plne integrovateľné

Platforma je integrovateľná a v plnej miere podporovaná všetkými nástrojmi pre prevádzku a administráciu Cisco UCS, vrátane platforiem Cisco UCS Manager a Cisco Intersight, nový formát serverovej platformy preto nevyžaduje pre vlastnú prevádzku a administráciu samostatné aplikačné silo.

Servery Cisco C4200 Series je tiež možné prevádzkovať ako tradičné samostatne spravované servery a ich administráciu vykonávať prostredníctvom integrovaného nástroja Cisco CIMC, prípadne prostredníctvom nástrojov využívajúcich bohatú funkcionalitu intergrovaného otvoreného programového rozhrania API.

 

Pre viac informácií ohľadom DEMO nás kontaktujte