Rubrik - Backup, ktorý dokáže oveľa viac

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

Rubrik je revolučná platforma  pre zálohovanie, okamžité obnovy, archívy, vyhľadávanie, analýzy, kopírovanie. Prevádzkovaná v on-prem, cloudovom, alebo hybridnom prostredí. Navyše s integrovanou proaktívnou ochranou proti ransomvéru.

Treba sa správne rozhodnúť, aby ste mohli pokojne spávať...

Výrobca dodáva úplne integrovaný nástroj pre správu dát, ktorý kombinuje všetky komponenty zálohovacieho systému (softvér, servery, proxy, úložiská, deduplikácie atď.), v rámci jednoduchého zariadenia veľkosti 2U, čo podstatne zjednodušuje procesy implementácie, konfigurácie a správy.

Rubrik CDM (Cloud Data Manager) možno využiť v rôznych prostrediach:

  • Pre lokálne dátové centrum sa využíva tradičný hardvérový klaster, ktorý sa môže voliteľne pripojiť k archívu vo verejnom cloude.
  • Pre vzdialené pracoviská sa môže spustiť jedna inštancia Rubrik CDM ako virtuálne zariadenie v prostredí ESXi.
  • Ak chcete dosiahnuť skutočné hybridné riešenie, vezmite si archivovanú kópiu svojej VM a spustite ju na požiadanie vo verejnom cloude bez potreby trvalej inštancie Rubrik v cloude.
  • Pre úlohy spustené natívne v cloude v Amazon AWS alebo Microsoft Azure, možete spustiť plnohodnotný klaster Rubrik vo verejnom cloude a dokonca možete replikovať dáta z jedného cloudu do druhého.

BACKUP - Vďaka modulárnej štruktúre (3 alebo 4 nezávislé servery v každom zariadení) a trojnásobnej replikácii dát je riešenie nielen jednoduché na používanie, ale predovšetkým je odolné voči chybám a lineárne škálovateľné. Inovatívny prístup k procesu obnovy v prípade zlyhania alebo na účely testovania (Live Mount / Instantly Recover) vám dovoľuje okamžite spúšťať virtuálne stroje priamo na danom zariadení, ktoré sa stane virtuálnym úložiskom spojeným s hypervízorom a poskytne nám k tomuto VM okamžitý prístup prostredníctvom API. Rubrik je riešením, ktoré vám dovoľuje úplne integrovať váš fyzický DC s cloudovými zdrojmi (Cloud Data Management), vďaka čomu je ľahké archivovať zálohy do cloudu, konvertovať už archivované kópie na virtuálne inštancie bežiace v cloude (Amazon/Azure), ale aj zálohovať samotné cloudové inštancie

Kompletný zoznam funkcií riešenia je dostupný na:

https://www.rubrik.com/


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

kontaktujte nás