Sledujte: Nové trendy vo video analýze

Stanislav Hrda

Product Manager

stanislav.hrda@alef.com

IP kamery sú už dnes štandardom a progresívny vývoj a boom zaznamenáva práve inteligentná video analýza udalostí snímaných automaticky.

Čím viac udalostí vieme detegovať a prefiltrovať vhodne naprogramovanou inteligentnou analýzou, tým menej automaticky generovaných poplachov stačí posielať na vizuálnu kontrolu ľudskou obsluhou. Inteligentná analýza zredukuje počet alarmov 10-100 násobne. Takže pri 100 kamerách získame miesto povedzme 10 000 automaticky generovaných alarmov, ktoré vyžadujú ľudský zásah. A to už dokáže ušetriť na jednej strane aj náklady spojené s obsluhou, keď miesto 3-4och dispečerov obsluhy nám stačí 1-2aja a na druhej strane sa obsluha zaoberá spravidla iba skutočným poplachom a nie záľahou falošných alarmov spôsobených chvením stĺpov, počasím, alebo vniknutím drobného zvieratstva do sledovanej zóny.

História analytických nástrojov pre nasnímané video z IP kamier od počiatku riešila zmenu v zachytených video snímkoch a typicky trigger generoval pri statickom obraze zmenu pohybu, čize de facto zmenu skupiny pixelov. Ktorá predikovala vniknutie do objektu, neoprávnený vstup, alebo inú neželanú udalosť na ktorú bolo potrebné alarmom upozorniť obsluhu. Ale často viaceré pohyby pri neinteligentnej analýze generujú iba veľké množstvo falošných alarmov.

Zaujímavé inovácie inteligentnej analýzy

Eliminácia vplyvov počasia: Silné sneženie alebo dážď sú prírodné faktory, ktoré často spôsobovali početné alarmy pre obraz exteriéru snímaného kamerou. Moderná analýza dokáže patterny padajúceho snehu, či dažďa v obraze detegovať, odfiltrovať a eliminovať.  Výsledkom je očistený obraz z kamery bez pohybu snehu a dažďa, čo vedie k signifikantnej redukcii obrazového šumu a falošných alarmov.

Podobne v lokalitách pohybu zvierat z prírody, mačiek, túlavých psov, či menších hlodavcov je možné analýzou detegovať a zalarmovať obsluhu v prípade vninkutia neželaných osôb do chránenej zóny a odfiltrovať pohyb drobnejších zvierat, ktoré sa pohybujú v blízkosti chráneného objektu a nevyžadujú alarm a zásah obsluhy dohľadu.

Zaujímavým riešením je detekcia nezvyklého pohybu osôb v snímanej zóne a analýza neželaných incidentov ako je použitie zbrane v ruke osoby, či už strelnej, alebo sečnej. Pre typický pohyb civilne sa pohybujúcich osôb tak alarm ostane v kľude a v prípade použitia zbrane a stavu ohrozenia sa alarm zasa okamžite vygeneruje. Varianty tohto analytického riešenia prinášajú aj detekciu násilných konfliktov, kde analytika deteguje bitku, fyzický kontakt viacerých osôb a ich násilné správanie. Možné je aj sledovať trajektórie osôb napríklad po parkovisku a detegovať podozrivé osoby, ktoré krúžia akoby bezcieľne v zóne parkoviska, nenasadnú do vozidla, ale hľadajú možnosť automobil vykradnúť, alebo odcudziť (loitering).

Detekcia osôb a objektov posúva hranice možných detekcií k stráženiu cenných obrazov umiestnených na stene v múzeu a galérii a vyvolá alarm, pri odstránení umeleckého diela zo steny neoprávnenou osobou. Podobne kamera zaznamená vznik nedovoleného grafitti na stene, či múre v snímanej zóny. Detekcia podhodených objektov zachytí prípadný pokus o teroristický útok so zanechanou batožinou bez majiteľa, s potenciálnou výbušninou vovnútri.

Okrem bezpečnostných alarmov a detekcie incidentov je analýza mocným nástrojom aj pre predajne, mestskú samosprávu, či marketing. Heatmapy pohybu zákazníkov v obchode ukážu najobľúbenejšie trasy najväčšieho počtu zákazníkov po obchodnom priestore. Alebo frekventované miesta na ulici s výkladmi a ponukou obchodných prevádzkok, kde najviac postávajú ľudia a pozerajú povedzme do výkladov. Majiteľ obchodu tak môže na najfrekventovanejšie miesta rozmiestniť tovary a služby, pre ktoré si želá zvýšiť predajnosť a dostupnosť zákazníkom. Podobne lokality na ulici s najväčšou popularitou a frekvenciou okoloidúcich môžu zvýšiť svoju komerčnú hodnotu pre majiteľov obchodných prevádzok. Alebo môžu viesť k návodu ako eliminovať prekážky pre zákazníkov a zvýšiť tak svoj profit, odbúrať slepé miesta a zaplniť ich zaujímavejšou ponukou. 

Pri nasadení veľkého počtu kamier v rádoch stoviek až tisíc v rozsiahlych objektoch pomôže amomatická diagnostika zdravia IP kamier. Analýza vďaka spektrometrickej analýze a anlýze jasu a obrazu deteguje vypnuté kamery. Alebo kamery pred ktoré niekto umiestnil prekážku, prekryté kamery, otočené kamery ku stene a tienidlu. Takže miesto zriedkavej obchôdzky  a nepresnej manuálnej kontroly sa analýzou obrazu a svetla ukážu znefunkčnené kamery prakticky okamžite obsluhe. Môže tak dôjsť k rýchlej náprave.

Pre bezpečnostnú službu môže byť nápomocné aj rozpoznávanie tvárí na snímke z kamery. Do priestoru dashboardu obsluhy tak pribúdajú nasnímané tváre. Strážna služba, alebo recepcia vie jedným pohľadom v zlomku sekundy overiť, či sa jedná o osobu známu a oprávnenú na vstup, alebo neautorizovanú osobu. Čiže takú, ktorá vyžaduje autentifikáciu na základe dokladov so záznamom o vstupe na recepcii.

Pri detekcii pohybu automobilov, počítadle vozidiel v jednotlivých smeroch cestnej komunikácie je možné rozpoznávať aj typy vozidiel – osobný automobil, nákladné vozidlo, autobus a do databázy je možné snímať rozpoznané evidenčné čísla vozidiel. Analýza tak pomôže pri štatistikách o vyťaženosti cestných komunikácii, alebo pri správe inteligentného parkovacieho systému.

Pre ochranu osobných údajov može byť snímaný priestor napríklad v obchode rozdelený na priestor regálov a časť obrazu s osobami môže byť anonymizovaná.  Rozštovrčekovaná v hrubozrnnom prevedení, alebo zahmlením farieb, aby osoby ostali anonymné, pričom originál nasnímaný obraz ostáva zašifrovaný na úložisku pre prípad potreby pri vyšetrovaní bezpečnostného incidentu. Video tak nemôže byť zneužité v prípade konkrétnej osoby v súlade s premisou, že dáta zbierané o individuálnych osobách na internete by mali ostať anonymizované a osobné údaje chránené pred zneužitím napríklad aj ľudským faktorom obsluhou. Uniknuté videá na internet už zaznamenali prípady žalôb nasnímaných osôb pre zneužitie osobných údajov a takto vieme takého riziko eliminovať.

Garanciou bezpečnej implementácie môže byť nový typ certifikácie uznávanej v rámci Európskej únie s udelením certifikátu European Privacy Seal.

S uvedeným spektrom analytických noviniek sa môžete stretnúť napríklad v softvérovej ponuke spoločnosti KiwiSecurity Software, ktorú dodáva sprostredkovane sieť Cisco partnerov aj na Slovensku. KiwiSecurity analytické nástroje sú ponúkané formou licencií pre jednotlivé vymenované funkcionality. Samozrejme vrátane všetkých obvyklých detečných metód udalostí obvyklých v tradičných analytických riešeniach. Výhodou je tiež skutočnosť, že Kiwi analýza dokáže spolupracovať s ľubovoľným typom IP kamery pracujúcim v štandardných video formátoch. Cena je odvodená od počtu použitých kamier, takže si môžete nakombinovať podľa presných potrieb, ktoré kamery budú pracovať s ktorou konkrétnou funkcionalitou.  Pri nasadení moderných analytických metód máte presnejšiu kategorizáciu udalostí a súčasne si prípadný zásah vyžaduje menej ľudskej námahy.

Analytické nástroje KiwiSecurity Software vám na požiadanie prídeme ukázať, prípadne vám radi sprístupníme na testovanie formou trial licencie. Kontaktujte nás na .