Služby

Okrem vlastného technologického riešenia ponúka ALEF taktiež zodpovedajúce služby, ktoré zahŕňajú všetky oblasti životného cyklu siete počínajúc vyhodnotením požiadaviek zákazníka, návrhom vhodného riešenia, jeho integráciou s ďalšími systémami, vlastným nasadením a nakoniec jeho prevádzkovaním a ďalšou optimalizáciou. Okrem technických riešení dokážeme vaše projekty podporiť aj finančnými, logistickými a marketingovými službami.