SolidFire - flash novej generácie

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

Diskové pole typu FLASH pre dátové centrá novej generácie, navrhnuté so špeciálnym zreteľom na potreby poskytovateľov internetových služieb.

Storage systém SolidFire je navrhnutý špecificky pre riešenie potrieb najnáročnejších IaaS (Infrastructure as a Service) záťaží, čo umožňuje poskytovateľom internetových služieb poskytovať najmodernejšie cloud a hostingové služby. Unikátna architektúra SolidFire napomáha poskytovateľom služieb:

  • poskytovať novú úroveň storage služieb na trhu,
  • zefektívniť činnosť a minimalizovať nároky na prevádzku storage zariadení,
  • znižovať finančné riziká škálovateľnej  architektúry vyrovnávaním príjmov a nákladov,
  • poskytovať rôzne úrovne služieb zákazníkom na tom istom zariadení.

SolidFire je diskové pole postavené na SSD (flash) diskoch, jednoducho škálovateľné, navrhnuté od začiatku pre podporu širokého spektra nástrojov a host platforiem. Zákazníci benefitujú z konsolidácie aplikácií na jeden jediný storage systém, ktorý dokáže adresovať problematické body dnešného IT prostredia od nízkeho výkonu aplikácií cez ťažkopádne prideľovanie zdrojov až po nadmerne zložitý manažment.

SolidFire ponúka najmodernejšie vlastnosti a integráciu s prostrediami, čo dáva možnosť efektívneho využívania storage kapacity SolidFire.

Na rozdiel od konkurenčných riešení SolidFire umožňuje zákazníkom manažovať výkon nezávisle od kapacity. Implementovaný spôsob riadenia QoS patrí k najlepším na svete a garantuje zákazníkom bezpečné mixovanie rôznych aplikačných záťaží na jednej platforme.

Jediné diskové pole SolidFire dokáže dnes adresovať všetky problémové body storage prostredia a je možné ho rozvíjať smerom ku cloudu bez potreby migrácie alebo zložitých upgrade. Škálovateľná architektúra umožňuje zákazníkom bezproblémovo a granulárne navyšovať kapacitu a výkon bez odstavenia prevádzky, zložitého plánovania alebo finančných skokov.

Zabudovaná ochrana dát Helix, poskytuje plnú záruku ochrany pre najkritickejšie zákaznícke dáta.

Samo-opravný systém chráni dáta a zákazníka pred neplánovanými odstávkami a redukuje čas potrebný pre dosiahnutie plnej redundancie.

Integrovaná automatizácia všetkých činností redukuje operačné náklady a urýchľuje administratívne zásahy.

Automatizácia urýchľuje odozvy na podnikateľské požiadavky, ktoré vyžadujú rýchlu prípravu prostredia a okamžité riešenie problémov.

S cieľom maximálne urýchliť návrat investícií SolidFire vykonáva vždy deduplikáciu a kompresiu dát ako aj thin provisioning. Výsledkom je minimalizácia ceny za GB uložených dát. Architektúra podstatne znižuje nároky na priestor v dátovom centre ako aj nároky na napájanie a chladenie storage systému.

SolidFire – storage navrnutý pre novú generáciu dátových centier, škálovateľný, založený na SSD, vysoko-dostupný, jednoducho-konfigurovateľný s garantovanou výkonnosťou.