Spolupráca F5 a Azure cloud

Martin Jenčo

Senior Systems Engineer

martin.jenco@alef.com

Vlastné privátne alebo verejné cloudové riešenie?

Jednoduchá implementácia

Pre ešte jednoduchšie nasadenie v Azure Cloud-e pripdavila soločnosť F5 inštalačný balíček bigip, ktorý je možné nainštalovať priamo z azure marketplace.

Tým sa výrazne zjednodušuje celý inštalačný proces, nakoľko nemusíte stahovať inštalačné súbory zo stránok F5-ky a následne ich nahrávať do azure cloudu, ale stačí si zvoliť priamo v prostredí azure portálu inštaláciu F5 BIG-IP VE, vybrať koľko systémových prostriedkov (RAM, CPU jadrá, HDD) sa alokuje pre Big-Ip, nastaviť si prístup či už s využitím hesla, alebo ssh kľúčov a môžete začať konfigurovať služby, na ktoré ste zvyknutý.

F5 BigIp platforma je dostupná nie len ako hardverové zariadenie, ale aj vo forme virtuálnej edície, ktorú je možné pustiť nad akoukoľvek bežnou virtualizačnou platformov

Výhody

Systém umožňuje nakonfigurovať rozkladanie záťaže (loadbalancing), optimalizáciu sieťovej komunikácie, monitorovanie dostupnosti služieb, definovanie bezpečnostných pravidiel na sieťovej i aplikačnej vrstve, ochranu proti DoS / DDoS útokmi, overovanie a autorizácia používateľov a podobne.

S využitím azure cloud-u si môžete jednoducho vytvoriť svoje vlastné či už privátne alebo verejné cloudové riešenie. Plne podporované je aj vytvorenie tzv. hybridného cloudu, kde z dôvodu vysokej dostupnosti služby prepojíte viaceré cloudové riešenia prípadne cloudové riešenie a svoje vlastné dátové centrum.

V prípade, že sa vyskytnú veľmi špecifické požiadavky na spracovanie prechádzajúcej komunikácie, môžete využiť funkcionalitu iRules (možnosť naprogramovať si vlastné skripty, ktoré môžu upraviť jednak proces spracovania požiadaviek a jednak dáta samotné)

Predpripravená virtuálna edícia už v sebe obsahuje 30 dňovú skúšobnú licenciu a v prípade potreby je možné po registrácií na stránkach F5.com bezplatne vyžiadať 90 dňovu licenciu. Taktiež je možné použiť koncept „Bring your own license“, kde viete aplikovať na virtuálnu BigIP licenciu, ktorú zakúpite bežnou cestou.

V prípade záujmu môžete nájsť ďalšie informácie na stránke clouddocs.f5.com, kde sa nachádzajú videá, popisy a detailné návody ako nainčtalovať bigip virtuálnu edíciu na Azure cloude, Amazon Web Services a Google Cloud Platform.

Pre viac informácií alebo test sa nám ozvite na: