Spot by NetApp

Jozef Brngál

Product manager - NetApp

jozef.brngal@alef.com

Ako ušetriť na výpočtových zdrojoch v cloude

Všetci hlavní poskytovatelia cloudových služieb poskytujú tri modely nákupu výpočtových zdrojov:

  • On-demand: predstavuje štandardný a najbežnejší nákupný model na požiadanie, ktorý sa vyznačuje schopnosťou zväčšovať a zmenšovať sa podľa potreby. Tento model má však tiež najvyššiu cenu za inštanciu.
  • Reserved capacity: je model nákupu, ktorý je cenovo dostupnejší, ale aj menej flexibilný (commit model). Používateľ sa musí vopred zaviazať, že bude určitý čas využívať určité zdroje.
  • Express capacity: je najlacnejší model, ale aj najrizikovejší, pretože neposkytuje žiadne SLA (dohoda o úrovni služieb). V AWS sú inštancie použité v tomto nákupnom modeli známe ako Spot inštancie, v Azure sú to Spot VM, zatiaľ čo v Google Cloud Platform sa nazývajú Preemptible VM, ale všetky fungujú na podobnom princípe. 

Tieto rôzne nákupné modely existujú, nakoľko poskytovatelia cloudových služieb neustále pribúdajú a rastú  a tým vzniká prebytok výpočtových zdrojov, čo môžu používatelia využiť pri nárazových skokoch v dopyte po lacných zdrojoch. Poskytovatelia služieb  ponúkajú túto nadbytočnú (výpočtovú) kapacitu za výrazne lacnejšie ceny, pričom používatelia môžu ušetriť medzi 70% a 90% tým, že ponechajú aplikácie na týchto Spot inštanciách. Toto je najlacnejšia voľba pre používateľa, ale je tiež najrizikovejšia, ak sa použije „na vlastnú päsť“, pretože takúto kapacitu môže poskytovateľ cloudu kedykoľvek odobrať s minimálnym predchádzajúcim varovaním.

Na tomto mieste vstupuje do hry „Spot by NetApp“, služba, ktorá poskytuje používateľom možnosť spúšťať produkčné aplikácie s inštanciami SLA on Spot v kombinácii s On-demand a rezervovanou kapacitou. Spot poskytuje svojim používateľom najlepšiu kombináciu nákupných modelov, ktoré poskytujú najlepšiu cenu pri zachovaní všetkých potrebných zdrojov, ako aj SLA. Okrem toho sa Spot tiež snaží presne určiť zdroje (right-size), ktoré každá aplikácia používa, a spúšťa ich na type inštancie, ktorý im najlepšie vyhovuje, aby sa vyhlo plateniu za nevyužité zdroje. Spot sleduje prácu aplikácie a rozhoduje, ktorá inštancia je najlepšia pre danú aplikáciu vo vzťahu k potrebám samotnej aplikácie, ale aj vo vzťahu k cene inštancie. Vďaka tejto metóde heterogénneho prostredia je možné získať rovnaký typ hardvéru, rovnaké CPU a pamäťové prostriedky, ale tak, aby sa inštancie priradené aplikáciám čo najviac približovali ich skutočným potrebám, namiesto toho, aby išlo o nadmerné  (overprovisioning), alebo nedostatočné  (underprovisioning), zabezpečenie zdrojov.

Používatelia spravidla používajú pre svoje produkčné aplikácie  iba inštancie na požiadanie. Spot vezme tieto aplikácie a presunie ich hlavne do inštancií Spot, ako aj do rovnakého alebo väčšieho množstva rezervovanej kapacity, čo výrazne zníži výšku nákladov na požiadanie. Využíva skóre spotového trhu a automatizovaný nákup rezervovanej kapacity, aby sa čo najviac minimalizovali celkové náklady používateľov na cloud

Spot vám poskytne prakticky rovnaké zdroje, aké používate teraz, ale s oveľa lepšími cenovými modelmi a oveľa lepšími možnosťami škálovania, kde zdroje, ktoré platíte, najlepšie vyhovujú vašim potrebám  a kde platíte najnižšiu možnú cenu poskytovateľom cloudových služieb.

Produkty Spot sa líšia od ostatných produktov na trhu tým, že idú nad rámec jednoduchých cloudových analýz a odporúčaní a aktívne optimalizujú implementácie AWS, Azure a Google Cloud s plne automatizovanou správou infraštruktúry a znížením nákladov až o 90%. Vďaka Spotu môžu používatelia cloudu ľahko a lacno škálovať akékoľvek pracovné zaťaženie, od jednotlivých stavových prípadov až po cloudové natívne klastre pozostávajúce z tisícov nodov. Spot sa môže pripojiť k vašej cloudovej infraštruktúre v priebehu niekoľkých minút a poskytnúť nepretržitú 24/7 podporu.

Existuje niekoľko samostatných modulov, ktoré spadajú pod produktový radu Spot:

  •  Cloud Analyzer je nástroj, ktorý poskytuje komplexný prehľad efektívnosti nákladov v cloude, cloudovej fakturácie, nepravidelných nákladov a možností optimalizácie jedným kliknutím.
  • Eco automatizuje životný cyklus rezervovaných inštancií a plánov sporenia. Využíva umelú inteligenciu na analýzu spotreby cloudu a spolu s automatizáciou nákupu a predaja „vyhradených inštancií“ napr. na  AWS Marketplace zaisťuje, aby pracovné zaťaženie fungovalo za optimálne ceny, s cieľom získať maximálnu „návratnosť investícií“ (ROI) pri vyhradené zdroje
  • Elastigroup ľahko implementuje „mission-critical“ pracovné zaťaženia do klastrov „Spot Instance“. Poskytuje pokročilé automatické škálovanie, ktoré umožňuje predvídateľný výkon, ako aj integráciu s desiatkami najobľúbenejších cloudových služieb a nástrojov.
  • Ocean zjednodušuje správu infraštruktúry pre kontajnerové pracovné zaťaženia. Vďaka automatickému zostavovaniu prostredí kontajnerov a inteligentnému určovaniu presného množstva zdrojov, ktoré daný kontajner potrebuje, sa inžinieri zbavia tejto úlohy, zatiaľ čo tímy Ops môžu doslova „upraviť a zabudnúť“ na klastrový bod, ktorý funguje pod ich kontajnermi. 

Ak máte záujem o viac informácií o riešení, cenách, prípadne implementácii, kontaktujte nás.

kontaktujte nás