Spustili sme predvádzací lab s Cisco ACI architektúrou pre dátové centrá

Marian Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

Pri rozhodovaní sa o voľbe technológie pre riešenia infraštruktúry dátových centra a pri vyhodnocovaní vlastností, pozitív a negatív potenciálnych kandidátov pravdepodobne nič nedokáže nahradiť osobnú skúsenosť a možnosť uvidieť konkrétnu technológiu priamo v akcii, s opciou interaktívnej práce s daným systémom a možnosťou jeho prispôsobenia špecifickým požiadavkám konkrétneho riešenia.

Spoločnosť ALEF Distribution SK sa preto rozhodla sprístupniť túto možnosť a zainvestovala do vybudovania demonštračného a testovacieho prostredia využívajúceho Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) Multi-Site architektúru v rámci priestorov svojho kompetenčného centra dostupného širokému okruhu záujemcov. Zjednodušenú topológiu nášho ACI Multi-Site prostredia približuje nasledujúci obrázok:

 


Obr. 1 – Demonštračné a testovacie prostredie Cisco ACI Multi-Site v prostredí ALEF

Demonštračné a testovacie prostredie Cisco ACI Multi-Site v našom kompetenčnom centre je vybudované s využitím aktuálnych generácii hardwarových platforiem Nexus 9300 Series a jeho softwarové komponenty (APIC kontrolery, Multi-Site Orchestrator virtual appliances, firmware sieťových uzlov, hypervisor platformy, atď.) sú pravidelne aktualizované a udržiavané na najaktuálnejších verziách. Súčasťou prostredia je okrem iného aj integrácia hyperkonvergovanej platformy Cisco HyperFlex s APIC kontrolérom a prostredím Cisco ACI.

Rozvoj, rozširovanie a dopĺňanie aditívnych technológií a nových riešení do nášho prostredia Cisco ACI Multi-Site bude jednou z našich dlhodobých priorít.

Radi Vás u nás privítame a ponúkame možnosť vykonať PoC (Proof of concept) testovanie tejto novej architektúry.