Marián Novosad

Marián Novosad

Technical Director, Slovakia & Hungary
Expertné centrum

+421 2 49203844

So službou SW Repair si nemusíte robiť starosti s tým, ako odstrániť softvérové chyby a ako tieto problémy obmedzia fungovanie vašej firmy.

Naši špecialisti sa postarajú o analýzu a odstránenie softvérových porúch a o zníženie vplyvu na prevádzku vašej podnikovej siete.

Služba SW Repair zahŕňa:

Hotline 24x7

pre nahlásenie porúch – telefonicky, emailom alebo cez web

Výjazd technika

alebo vzdialená identifikácia softvérovej chyby

Sprevádzkovanie nefunkčného softvéru

podľa stupňa závažnosti chyby (priority), čiže napríklad opravu konfigurácie, inštaláciu softvérovej záplaty a pod.

Zabezpečenie eskalácie

na odbornú technickú pomoc výrobcu vrátane riadenia ďalších krokov

Doriešenie problému

do zmluvne definovanej doby

Podmienkou inštalácie nových softvérových záplat alebo aktualizácií je zakúpenie štandardnej technickej podpory, čím získavate nárok na stiahnutie aktuálneho softvéru sprostredkovane cez Alef Nula.

Označenie SLADoba zásahuDostupnosť služby
Platinum 2 hodiny 24x7 / 8x5
Gold 4 hodiny 24x7 /8x5
Silver 6 hodiny 24x7 / 8x5
Enhanced NBD 8x5

Vieme poskytnúť aj SLA s Dobou opravy (Fix Time) za predpokladu, že si zákazník objedná súbežne službu Prevention, alebo zabezpečí dostupné zálohy konfigurácie softvéru. SLA, podľa ktorej prebieha riešenie softvérových porúch, sa odvíja od toho, akú prioritu zákazník poruche pridelí:

P1 - Sieť je úplne nefunkčná, čo má kritický vplyv na prevádzku firmy. Nie je dostupné žiadne náhradné riešenie.
P2 - Funkčnosť siete je významne znížená, čo podstatne ovplyvňuje prevádzku firmy. Je dostupné náhradné riešenie.
P3 - Funkčnosť siete je zachovaná a väčšina dôležitých funkcií funguje, ale výkon siete je znížený.

Poznámka:
8x5 = pondelok až piatok od 9h do 17h
24x7 = každý deň v týždni/24 hodín denne
NBD = do konca nasledujúceho pracovného dňa
BD = pracovný deň od 9h do 17h