Zjednodušte si život a manažujte vaše siete cez cloud

Stanislav Hrda

Product Manager

stanislav.hrda@alef.com

So slovom cloud si väčšina "ítečkarov" spája poskytovanie softvéru ako služby, alebo hardvérovej infraštruktúry ako služby. Menej známa je možnosť spravovať cez cloud firemné siete.

Väčšina firiem sa neustále snaží zjednodušiť si život a pozitívne ovplyvniť tržby či ziskovosť. Technológie spoločnosti Meraki, ktorá od roku 2012 patrí pod krídla Cisco Systems, sľubujú oboje.

Iná filozofia

Inovatívnosť produktov Meraki spočíva v tom, že funkcie pre manažment nie sú umiestnené v samotných zariadeniach pripojených do vašej siete, ale v cloude. Bezdrôtové smerovače, prepínače či bezpečnostné zariadenia sa spájajú cez internet s dátovými centrami Meraki a umožňujú tak administrátorovi zvládnuť z jedného miesta manažment viacerých bezdrôtových sietí, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v rôznych mestách alebo krajinách.

Komunikácia medzi sieťovým zariadením a dátovým centrom prebieha cez bezpečný a efektívny protokol, ktorý zabezpečuje, že dát potrebných pre komunikáciu je minimum a sú striktne oddelené od používateľských dát.

Namiesto tradičnej konfigurácie zariadení cez príkazový riadok CLI (Command Line Interface) môžete produkty Meraki nastavovať cez webové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu, a to bez ohľadu na to, kde sú umiestnené. To isté rozhranie môžete využiť aj na monitoring siete a riešenie problémov.

Čo vám to prinesie

Pri takejto centralizácii nielenže získate jednotný pohľad na správu celej sieťovej infraštruktúry, ale pri geograficky distribuovanej sieti nebudete potrebovať technický personál v každej lokalite, čo samozrejme šetrí firemné náklady. Užitočný môže byť tento koncept najmä vo firmách, ktoré nemávajú kvalifikovaných IT odborníkov, napríklad siete čerpacích staníc, hotely, obchodné reťazce, prípadne v podnikoch s veľkým množstvom vzdialených lokalít.

Všetky zariadenia Meraki majú dostatočné hardvérové prostriedky na to, aby mohli spracúvať pakety, kryptovať a filtrovať na tretej až siedmej vrstve a ďalšie veci, takže nemusia pre tieto služby využívať prostriedky v cloude. Zároveň vďaka tomu, že spracovanie všetkých paketov prebieha na samotnom zariadení, tak v prípade výpadku cloud manažment platformy nie je ovplyvnená funkčnosť siete a služby poskytované používateľom.

Čo všetko Meraki ponúka?

Výhody produktov Meraki:

  • Unifikovaný pohľad na správu celej sieťovej infraštruktúry (WAP, prepínačov a bezpečnostných zariadení) pomocou jednotného nástroja pre manažment
  • Rýchle nasadenie a jednoduchá administrácia sieťových prostriedkov
  • Automatické monitorovanie a hlásenia o stave sieťovej infraštruktúry
  • Intuitívne web rozhranie eliminujúce zdĺhavé zaškolenie obsluhy
  • Automatická aktualizácia softvéru sieťových zariadení, bezpečnostných signatúr a záplat
  • Pri geograficky distribuovanej sieti netreba mať technický personál na každej lokalite