ALEF usluge

Savjeti za zaštitu osobnih podataka

 

Informacije koje su niže navedene dostavljene su Vam kao predmet osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  zaštiti fizičkih osoba s namjerom zaštite osobnih podatka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanje direktive 95/46/EZ koja se također naziva GDPR (General data perotection regulation- Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

U nastavku su navedene članice ALEF grupacije:

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: ;

ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: ;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: ;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: ;

ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: ;

ALEF Distribution RO, Str. Oltetului Nr. 15, Bucuresti, email: 

 

koja zaprima, procesira, obrađuje i pohranjuje osobne podatke koji spadaju pod ovu regulativu.

Koje osobne podatke koristimo i kome ih proslijeđujemo?

Članice ALEF grupe (Upravitelj) obrađuje podatke potrebne za pružanje usluga koje nudimo. Podatke koje prikupljamo uključuju ime, prezime, broje telefona/mobitela, email,  zanimanje, ime zaposlenika. U slučaju da pružene usluge zahtjevaju vezu s vanjskim aplikacijama koje ALEF grupa koristi u poslovanju (Servicedesk, B2B, korisničkom dijelu ALEF-ove web stranice - www.alef.com) obrađuju se slijedeći podaci: ime, prezime, email; a u slučaju sigurnog spajanja obrađuje se i IP adresa korisnika.

Primatelj takvih osobnih podataka je Upravitelj i svaki subjekt poslovno povezan s Upraviteljem, direktno ili indirektno, te subjekti koji su unutar ALEF grupacije, čak i u slučaju da subjekt nije član EU, ako je EU odlučila da su u tim državama osigurane sve razine zaštite osobnih podataka (popis zemalja možete vidjeti: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures ili https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) te zaposlenici navedenih subjekata. Poslovni partneri Upravitelja, subjekti vlasnički povezani s Upraviteljem, Obraditelj podataka ili Tijela javne uprave također mogu biti primatelji osobnih podataka.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Dostavljeni osobni podaci se upotrebljavaju isključivo u svrhu pružanja naših usluga.

a)       Dokaz o zahtjevom za uslugom (Ugovor o pružanju usluga)

b)      Korisnička online komunikacija  – Cisco jabber

c)       Poslovno upravljanje u ALEF-ovom IS Navision (računovodstvo, logistika, prodaja roba i usluga)

d)      Upravljanje pristupom vanjskih subjekata ALEF-ovih poslovnih aplikacija (Servicedesk, B2B, korisnički dio ALEF-ove web stranice - www.alef.com)

e)      Ustupanje poslovnih informacija poslovnim partnerima

f)        Obrada osobnih podataka u vezi sa sigurnosnim nadziranjem

Koja je pravna osnova za obradom osobnih podataka?

Pod uvjetom da se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka u slučaju obrade u svrhu popunjavanja slobodne pozicije u karijeri. U slučaju ponude za posao i pripreme ugovora o radu obrađujemo osobne podatke na temelju potrebe za izvršenjem ugovora s vama.

Koliko dugo se Vaši osobni podaci čuvaju?

Osobni podaci se čuvaju ovisno o svrsi kojoj su namijenjeni, a prema niže navedenom:

a)       Prema trajanju poslovnog odnosa, a maksimalno 4 godine, nakon čega prestaju

b)      30 dana

c)       10 godina

d)      trajanju poslovnog ugovora

e)      trajanju poslovnog ugovora

f)        2 godine

Vaša prava kao vlasnika osobnih podataka?

Zahtjev prema Upravitelju podataka za pristup Vašim podacima, tj. Imate pravo zatražiti od Upravitelja potvrdu da se Vaši osobni podaci ne obrađuju u druge svrhe osim gore navedenih, kao i što imate pravo od istog zatražiti slijedeće:

 

• razlog obrade podataka;

• kategoriju pohranjenih osobnih podataka;

• primatelji ili kategorije primatelja kojima su Vaši osobni podaci dostupni;

• predviđeno razdoblje za čuvanje ili ako nije dostupno, kriteriji po kojima se utvrđuje to razdoblje;

• Imate pravo zatražiti od Upravitelja izmjenu, brisanje ili uskratu prava obrade dijela ili svih podataka koje ste ustupili Upravitelju

• Pravo na podnošenje žalbe prema regulatornom tijelu;

• pravo na sve dostupne informacije o izvoru Vaših osobnih podataka;

• biti upoznati o psotojanju procesa automatske obrade, uključujući profiliranje Vaših osobnih podataka kao i o značenju i mogućim posljedima takve obrade

• pravo na informiranost o zaštiti prijenosa Vaših oobnih podataka van EU, u slučaju prijenosa istih

 

Upravitelj Vam je dužan ustupiti informaciju s kojim Vašim osobnim podacima raspolaže.

Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka, tj. Upravitelj je dužan pravovremeno na Vaš zahtjev ukloniti Vaše neispravne ili netočne osobne podatke isto tako imate pravo ne pružiti sve osobne podatke uz prilaganje izjave

Pravo na brisanje osobnih podataka na zahtjev („Pravo na zaborav”), tj. Zatražiti od Upravitelja pravovremeno brisanje svih Vašh osobnih podataka ukoliko se primjenjuje neki od slijedećih razloga:

• Vaši osobni podaci više nisu neophodni za svrhu koju su prikupljeni i kao takvi obrađivani

• uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka te više nema pravne osnove za obradu istih

• nezakonita obrada Vaših osobnih podataka

• Vaši osobni podaci moraju biti obrisani zbog zakonske obveze

• Vaši osobni podaci nisu prikupljeni u svrhu marketinške obrade istih;

Pravo na zaborav se ne primjenjuje u slijedećim situacijama:

• pravo na slobodu izražavanja i informiranja;

• uskladu s pravnom obvezom prema EU ili državi Članici pod koju Upravitelj podliježe

• Za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, tj. pravo na ograničenje Upravitelja obrade osobnih podataka u bilo kojem od slijedećih slučajeva:

• Vi nagovještavate točnost obrađenih podataka, što u određenom periodu ograničava Upravitelja obrađivanje Vaših osobnih podataka dok se ne utvrdi točnost istih

• Obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, a vi se suprotstavite brisanju, ali uz ograničnje obrade istih;

• Upravitelju Vaši osobni podaci više nisu potrebni za obradu, ali su potrebni za pripremu, izvršenje ili obranu prema pravnoj osnovi

• Uskratili ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučaju pravnog interesa Upravitelja, uključujući profiliranje, te u tom slučaju Upravitelj više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako se ne dokaže pravna osnova za obradu istih koja je propisana lokalnim zakonom:

• Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka ograničena isti se osim pohranjivanja mogu obrađivati samo uz Vaš pristanak ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva, ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga koji su od posebnih javnih interesa EU ili države Članice

 

Prenosivost osobnih podataka, tj. pravo upravitelja na prijenos Vaših osobnih podataka sukladno Vašoj privoli za prijenos Vaših osobnih podataka drugom upravitelju u strukturiranom i uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu; kada ostvarujete pravo na prijenos podataka imate pravo da prenesete osobne podatke s jednog Upravitelja na drugog, gdje je to tehnički moguće

 

Pravo na prigovor; u slučaju da se Vaši osobni podaci koriste u svrhu direktnog marketinga, u bilo kojem trenutku imate pravo na prigovor korištenja Vaših osobnih podataka u te svrhe, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj se ona odnosi takav direktni marketing I u tom slučaju se Vaši osobni podaci više neće koristiti u takve svrhe.

 

Podnošenje prigovora, podnošenje prigovora je moguće na gore navedenu email adresu ili fizički na slijedeću adresu Ureda za zaštitu osobnih podataka Upravitelja: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.

 

Svoja prava možete ostvariti kontaktirajući administratora putem emaila ili pisma na gore navedene adrese.