Nutanix - HPE® Private Cloud

nutanix

claim

Besprijekorna Integracija: Nutanix i HPE® se Udružuju - Privatna Cloud riješenja Nove Generacije

Partnerstvo između Nutanix-a i HPE® rezultiralo je besprijekornom integracijom Nutanix Enterprise Cloud-a sa HPE® ProLiant® DX serverima. Ova inicijativa, pokrenuta zbog značajne potražnje kupaca, spaja pouzdanost Nutanix-ovog cloud softvera sa robustnošću HPE® servera, stvarajući optimalno infrastrukturno privatno Cloud riješenje. Kupci sada mogu uživati u unaprijed instaliranom, lako implementiranom riješenju koje nudi širok spektar opcija prilagođavanja da bi zadovoljilo njihove specifične potrebe, podržano sveobuhvatnom podrškom i od Nutanix-a i od HPE®. Ovo partnerstvo označava značajan korak naprijed u pojednostavljivanju implementacija privatnih cloud riješenja, osiguravajući visoko zadovoljstvo kupaca kroz kvalitetnu uslugu i podršku.


 

IT na Raskrižju

Današnji IT sektor se nalazi na prijelomnoj točki, suočen sa izazovom da istovremeno smanji vrijeme i resurse posvećene infrastrukturi, a poveća fokus na aplikacijske servise koji dodaju vrijednost poslovanju. Tradicionalna infrastruktura se sve više pokazuje kao prepreka modernom poslovanju, stvarajući silose koji otežavaju promjene i napredak.


SLIKA 1: Izazovi tradicionalne infrastrukture sa tri razine


Nutanix na HPE ProLiant®

Nutanix nudi sveobuhvatno riješenje koje konvergira celokupni data centar - računalstvo, skladištenje, mrežu i virtualizaciju. Na HPE ProLiant® serverima, Nutanix omogućava tvrtkama da krenu sa minimalnim resursima i skaliraju inkrementalno u skladu sa potrebama, osiguravajući vrhunsku performansu i otpornost.

SLIKA 2: Nutanix konvergira računalstvo, skladištenje
i virtualizaciju u jednostavne, skalabilne  blokove

Akropolis

Komponenta Acropolis uključuje distribuirani skladišni sustav (DSF), Acropolis hipervizor (AHV) i tkaninu mobilnosti aplikacija (AMF), pružajući tvrtkama sve potrebne usluge skladištenja podataka i virtualizacije servera.

SLIKA 3: Acropolis distribuirani storage sustav objedinjuje HDD i SSD resurse
iz cijelog clustera u jedan storage pool

Ubrzanje Performansi

DSF optimizira raspodjelu podataka između SSD i HDD slojeva bez intervencije administratora, poboljšavajući performanse i efikasnost.

SLIKA 4: VM Flash Mode omogućava pojedinačnim vDiskovima da budu "zakačeni"
u SSD sloju čitavog clustera za maksimalne IOPS-e i nisku latenciju.

Optimizacija Kapaciteta

Tehnologije kao što su deduplikacija i kompresija radom DSF-a osiguravaju efikasno korištenje dostupnog kapaciteta u clusteru.

Zaštita Podataka

Nutanix nudi integriranu i vrhunsku zaštitu podataka (višestruke kopije, erasure-coding, napredna kompresija i deduplikacija), kao i kontinuiranu dostupnost na razini VM-a, sa opcijama koje zadovoljavaju različite ciljeve oporavka.

SLIKA 5: Opcije zaštite podataka Nutanix

Sigurnost

Acropolis je po defaultu ojačan, koristeći princip najmanjih privilegija i pružajući pravu obranu u dubinu. Kombinujući funkcije kao što su dvofaktorska autentifikacija i enkripcija podataka u mirovanju sa ciklusom razvoja sigurnosti koji je integriran u razvoj proizvoda, Nutanix ispunjava najstrože sigurnosne zahtjeve i certificiran je u skladu sa najstrožim standardima.

Hipervizori i Mobilnost Aplikacija

Nutanix omogućuje aplikacijama i podacima da se slobodno kreću između različitih okruženja zahvaljujući AMF-u(The Acropolis App Mobility Fabric), pružajući širok spektar mogućnosti za migraciju između različitih okruženja kao sto je  pametno raspoređivanje resursa i besprijekorno back up-iranje i oporavak podataka u hibridnim cloud okruženjima.

SLIKA 6: Limiti skalabilnosti hipervizora

Upravljanje Data Centrom sa Nutanix Prism

Prism nudi jednostavan način za upravljanje Nutanix okruženjima end to end, kombinirajući više aspekata upravljanja data centrom u jedan proizvod.