U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osobnih podataka i ukidanjem Direktive 95/46 / EZ - tj. "GDPR", pravila za izravni i neizravni odnos s ALEF-om.