ALEF Distribucija d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 284
10000 Zagreb

MB: 04367537
OIB: 45774891519
VAT: HR45774891519
IBAN: HR9624070001100519585

Društvo upisano u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 130045874

Koordinata: 45.802481, 16.012474

Contact: Ivana Herceg / Operations Manager
Telefon: +385 (0)1 6459212
Email:

Odjel prodaje
Email:

Centar za obuku
Email: