KEMP Edge Sigurnosni paket

Marijan Bašić

NetApp BDM

marijan.basic@alef.com

Organizacije sve više I više ovise o web aplikacijama I mobilnoj radnoj snazi, važnost sigurnog objavljivanja aplikacija time je sve važnija. Rješenje koje pruža sigurnost, integraciju SSO aplikacija te fleksibilne opcije autentifikacije ključna je za optimalno korisničko iskustvo I poštivanje pravila o sigurnosti informacija.

Povijesno gledano mnoge Microsoft aplikacije kao što su Exchange, Lync, SharePoint I IIS-bazirane web usluge implementiraju se zajedno sa Microsoftovim Forefront Threat Mangement Gatewayem ( TMG ) kako bi ispunili ove zahtjeve I omogućili sigurno objavljivanje aplikacija. Budući da TMG više nije podržan od strane Microsofta klijenti nastavljaju procjenjivati alternativna rješenja za zamjenu TMG-a.

Kako bi odgovorili na ovu potrebu KEMP nastavlja širiti sveobuhvatne značajke koje nudi Edge Sigurnosti Paket ( ESP ).  Osim Reverse Proxy funkcionalnosti  ESP uključuje neke od najčešćih  funkcionalnosti koje TMG korisnici poznaju, uključujući;

                                                                           End Point autentifikacija za Pre-Aut                                                                            

Opremljen Edge Sigurnosnim Paketom LoadMaster omogućuje korisnicima da osiguraju svoju okolinu sa dvo-faktornom autentifikacijom I single sign-on. Web aplikacijski vatrozid paket dodaje dodatnu razinu sigurnosti . Ova dva seta funkcionalnosti dostupna kao dio KEMP Enterprise I Enterprise Plus pretplate za LoadMaster pomaze korisnicima isporučiti dubinsku sigurnosti I zaštitu te sprečavaju ugroze koje vode do poremećaja I prekida rada aplikacija.