NetApp AFF A200

A200 je NetApp AllFlash UNIFICIRANI (NAS+SAN) uređaj najnovije generacije, sposoban da uz 24 SSD diska isporuči više od 100.000 IOPS-a uz latencije manje od 1 mili sekunde, uz konstantno uključenu globalnu inline deduplikaciju kao i inline kompresiju na nivou bloka od 4KB u cilju uštede skladišnog prostora. 

Ovo se postiže korištenjem samo jednog A200 2-nodnog Sistema (HA para). Pod unificiranošću se podrazumijeva  da se performanse ostvaruju na svim protokolima koje A200 podržava (NFS, NFS, iSCSI, FC, FCoE, pNFS, ITD.) bez korištenja bilo kakvog dodatnog hardvera ili softvera.

Kompaktnog dizajna od 2U u kome su smještena redundantna napajanja, redundantni kontroleri kao i utori za 24 SSD diska različitih kapaciteta (960GB, 3,84TB, 7,6TB), bez ikakvih dodatnih proširenja ladicama, sa internim prostorom može upravljati sa više od 200TB raw produkcijskih podataka (24x7,6TB).

U cilju komunikacije sa Data Center preklopnicima i serverima (hostovima), opremljen je sa UTA portovima druge generacije (UTA2)  koji se prema želji i potrebi korisnika mogu koristiti i kao 16Gbps Fibre Channel tako i 10Gbps Eth komunikacijski portovi.  Moguća je i njihova kombinacija, tj korištenje kako FibreChannel tako i 10Gbps iSCSI portova.

U cilju proširenja kapaciteta dodatnim ladicama, moguće je proširenje do 144 SSD diska po HA paru, tj do ukupnih 576 SSD diska u konfiguraciji do maksimalnih 8 nodova povezanih u cluster. Komunikacija kontrolera sa dodatnim ladicama ostvaruje se pomoću SAS3 standarda brzine prijenosa od 12Gbps čime se izbjegava usporenje u procesu protoka podataka od diska do same aplikacije na serveru.

Cluster mode – uređaj NetApp A200 moguće je u cilju povećanja kapaciteta proširiti dodatnim ladicama sa SSD diskovima dok je u isto vrijeme, nezavisno, u cilju povećanja performansi, 2-nodni A200 sistem moguće proširiti drugim uređajima iz A serije (A200,A300,A700 ili A700s) ali i hibridnim FAS uređajima (FAS2620, FAS2650, FAS8200, FAS9000 kao i novijim koji će se tek pojaviti) jer se tako povezani ponašaju kao jedinstvena logička cjelina. Ovo povezivanje u cluster u cilju povećanja performansi moguće je ostvariti do čak 8 nodova, kako u NAS tako i SAN okruženju. Ovo je moguće iz razloga što se na oba uređaja nalazi identičan NetApp operativni sistem – ONTAP. Ovim se sustem lako proširuje bez ikakvih prekida u radu, kako po kapacitetu tako i performansama i čuva investicija (pay as you grow)

NetApp operativni sistem ONTAP predstavlja cluster OS i nalazi se na svim,  kako AllFlash uređajima A serije, tako i hibridnim FAS sistemima. Ovakva arhitektura operativnog sistema omogućava da  nekoliko AllFlash, hibridnih ili kombiniranih uređaja mogu biti povezani i predstavljati logičku cjelinu. AllFlash uređaj A200 moguće je proširiti u 8-nodni cluster, kako sa drugim uređajima A serije (A300, A700, A700s) tako i hibridnim sistemima baziranim na identičnom operativnom sistemu ONTAP (starijim FAS255x, trenutno aktualnim FAS2620, FAS2650, FAS8200, FAS9000 ali i novijim koji će se tek pojaviti)

Na slici ispod vidi se cluster tri uređaja: ulaznog AllFlash modela A200, mid range FAS uređaja 2650 i high end FAS uređaja 8200:

Na slici ispod vidi se očuvanje investicije jer se FAS uređaj koji krajem godine odlazi u EOA može staviti u cluster sa sustavom A200 pa korisnici koji ga već posjeduju, performanse ili kapacitet mogu proširiti kupovinom a ne neophodno zamjenom postojećeg FAS2552 sustava.

Softver uključen u svim ponudama (NetApp Base Bundle)

Protokoli za komunikaciju - Svaki od uređaja A serije dolazi sa svim licenciranim protokolima (CIFS, NFS, pNFS, iSCSI, FC, FCoE) promet se odvija preko UTA2 portova, kako FibreChannel tako i paralelno NAS+iSCSI putem 10/1Gbps Eth.

NetApp Snapshot - Lokalni backupi rade se automatski i/ili ručno putem patentirane NetApp Snapshot tehnologije. Zbog gotovo trenutne izrade full backup-a, koji ne zavisi od veličine seta podataka koji se backupira , moguće je na produkciji, uz minimalnu potrošnju dodatnog prostora (na nivou od 4KB) držati stotine i tisuće  Snapshot-ova bez ikakvog utjecaja na performanse sustava i uz minimalnu potrošnju skladišnog prostora.

Inline deduplikacija i inline kompresija podataka – svi NetApp AllFlash sustavi, uključujući A200, dolaze sa uključenom inline deduplikacijom i kompresijom čime se prostor štedi kako prije nego se podaci uskladište na diskove tako i trajno. Korištenjem samo ovih efficiency funkcionalnosti ostvaruju se ogromne uštede u količini skladišnog prostora, 2:1 i više.

RAID DP & RAID TEC – Obje patentirane NetApp tehnologije omogućavaju sigurnost podataka od iznenadnog otkaza diskova, s tom razlikom što RAID DP omogućava sigurnost podataka u slučaju istovremenog otkaza bilo koja 2 diska u RAID grupi dok RAID TEC omogućava istovremeni otkaz čak 3 bilo koja diska u okviru RAID grupe. Nijedan vendor ne može da ponudi ovakav vid zaštite uz korištenje samo 2 tj. 3 dodatna diska po RAID grupi.

SyncMirror – je funkcionalnost kojom se NetApp štiti od otkaza kompletne ladice sa diskovima. Možete ga zamisliti kao RAID 10 na nivou jedne ili više polica sa diskovima.

NVE (NetApp Volume Encryption) – softverska funkcionalnost koja omogućava da se na nivou seta podataka podaci kriptiraju pomoću 256-bitne AES enkripcije, bez korištenja specijalnih NSE diskova. Kako bi ovo funkcioniralo, nije potreban nijedan vanjski uređaj. Sve što je potrebno nalazi se na samim diskovima i kontroleru.

Thin provisioning – tehnologija kojom se hostu/serveru predstavlja višestruko veći prostor od dodijeljenoga /raspoloživog na sustavu. Ova funkcionalnost radi nezavisno od korištene tehnologije (NAS ili SAN).

 

 Pored obavezno uključenog softvera (Base Bundle), u ponudi je i opcija  sa all-inclusive softverom (Flash Bundle-om)

-        Softver za backup podataka na nivou 4KB bloka– SnapVault

-        Softver za replikaciju na nivou 4KB bloka – SnapMirror

-        Skup softverskih alata za Aplication consistent Snapshot na nivou SQL-a, Exchange-a, Oracle-a, SAP-a, SharePoint-a, Hyper-V-ja, VMware-a – Snap Manager Suite

-        Softver za test/development korištenjem produkcijskih  podataka– BEZ KOPIRANJA POSTOJECIH - FlexClone

-        Softver za trenutni  oporavak podataka – SnapRestore