NetApp All Flash C190 + GRATIS 10 TB FabricPool 3YR

Dražen Gracin

NetApp BDM / Sales

drazen.gracin@alef.com

Pristupačan All Flash sustav za pohranu podataka

NetApp je nedavno objavio novi uređaj iz All Flash FAS serije, AFF C190. Unutarnja šasija 2U sadrži dva kontrolera i dva redundantna napajanja. Prostor za ugradnju do 24 unutarnja SSD-a dostupan je na prednjoj strani. Ovaj uređaj ne podržava proširenje s dodatnim diskovnim ladicama, no moguće je skaliranje dodavanjem u ONTAP Cluster.


 AFF C190_01

Kontroleri na C190 rade u Active/Active načinu rada. To znači da kontroleri rade neovisno, svaki servisirajući svoje opterećenje. U slučaju pada jednog kontrolera, drugi kontroler pored vlastitog, preuzima i funkcije kontrolera koji je izvan funkcije (u roku od 2 do maksimalno 15 sekundi), do trenutka zamjene. Ovaj je postupak transparentan, u smislu da se aplikacije ne zaustavljaju s radom tijekom failover operacije.

U slučaju prekida napajanja, svi neupisani podaci bit će kopirani u internu flash memoriju kontrolera, pa će samim tim podaci biti sačuvani i u slučaju dužeg prekida.

C190 posjeduje dva 64-bitna 8-core Intel Broadwell-DE procesora i 64 GB memorije i dolazi samo u unaprijed konfiguriranim Express Pack verzijama s 960 GB SSD-om.

AFF C190_02

U pogledu povezivanja, za UTA varijantu sustava, na raspolaganju je 8 UTA2 portova (4 po kontroloru) koji mogu biti 16Gbps FC, 10Gbps Ethernet, 1Gbps Ethernet BASE-T ili njihova kombinacija. Minimalno jedan par portova na kontroleru mora biti identično konfiguriran. Isti UTA2 portovi mogu se koristiti za FC ili iSCSI / NAS povezivanje, ovisno o logičkoj konfiguraciji u samom softveru.

Postoji i varijanta s 8 10BASE-T RJ45 porta (mogu raditi i na 1Gbps).

Na slici ispod prikazan je jedan od dva C190 kontrolera unutar šasije.

AFF C190_03


Softverske funkcionalnosti koje podrazumijeva AFF C190

iSCSI/FC/CIFS/NFS – uređaj dolazi sa svim licenciranim protokolima, kao i potrebnim fizičkim portovima za povezivanje sa serverima/klijentima.

Snapshot – Patentirana NetApp funkcionalnost za stvaranje velikog broja podatkovnih slika u SAN i NAS okruženju. NetApp Snapshot kreira se u nekoliko sekundi, neovisno od veličine skupa podataka, jer ne prepisuje/kopira podatke prilikom stvaranja Snapshot-a. Iz tog razloga, tisuće snapshota mogu biti u sustavu bez utjecaja na performanse.

Inline zero deduplikacija - Inline uklanjanje all-zero blokova, prije nego što se isti pohrane na diskove.

Inline/postprocess kompresija – kompresija podataka na razini blokovske grupe koja omogućuje značajne uštede prostora. Inline kompresija se izvodi prije nego što se podaci pohrane na diskove. Podaci koji zahtijevaju više resursa naknadno se komprimiraju primjenom postprocess kompresije.

Inline/postprocess deduplikacija – Deduplikacija na razini bloka, bez obzira na to jesu li podaci pohranjeni kao SAN ili NAS. Inline deduplikacija se vrši prije nego što se podaci pohrane na diskove. Podaci koji zahtijevaju više resursa naknadno se dedupliciraju, korištenjem postprocess deduplikacije, također na razini bloka.

Inline data compaction - Inline data compaction novost je u ONTAP verziji 9. Ova funkcionalnost se svodi na to da se više logičkih blokova manjih od 4KB zapakira u jedan fizički blok od 4KB na diskovima. Osim što drastično povećava učinkovit prostor na svim All Flash sustavima, ova je funkcionalnost omogućena i na FAS sustavima.

AFF C190_04

Kako se proces odvija kada su uključene sve tri funkcionalnosti: deduplikacija, kompresija i kompakcija:

  1. Prvo što se događa, kako podaci dolaze na upis, je detekcija blokova koji u sebi sadrže sve nule. Ti se blokovi ne pohranjuju na diskove, već se umjesto njih bilježe samo meta-podaci.
  2. Sljedeći korak je inline compression. Taj je proces vrlo učinkovit u određivanju toga može li se blok komprimirati za više od 50%. To se provjerava jer se ne žele trošiti CPU ciklusi na podatke čijom se kompresijom više gubi nego dobiva. Pored ovog procesa, NetApp također ima mogućnost postprocess kompresije, koja može napraviti kompresiju i pošto se podaci upišu na diskove.
  3. Nakon ovoga se radi inline deduplication proces. Ova je funkcionalnost prvi put implementirana u verziji 8.3.2, ali je tada radila samo na podacima koji su u tom trenutku bili u memoriji. S trenutačnom verzijom 9, ova se funkcionalnost odnosi kako na podatke u memoriji, tako i na podatke koji su nedavno upisani na diskove. Paralelno s tim postupkom, odvija se postprocess deduplikacija, u kojoj se svi podaci koji već nisu deduplicirani inline procesom (prije pisanja na diskove) provjeravaju i dedupliciraju naknadno.
  4. Nakon što su svi gore navedeni procesi dovršeni, i prije nego što se podaci upišu na diskove, odvija se proces zvan data compaction (funkcionalnost predstavljena u verziji 9 ONTAP OS-a). Svi podaci koji su prethodno prošli kroz proces kompresije ili nisu još prošli provjeru, kandidati su za data compaction. Tako se mali, nekomprimirani blokovi podataka (manji od 4KB), ali i podaci koji su imali stupanj kompresije veći od 75%, prije upisa na fizičke blokove, logički smještaju u 4KB fizički blok koji se, kao takav, upisuje na diskove. U pravilu, što su manji dokumenti i kompresija veća, inline compaction ima veći sinergijski učinak.

RAID-DP – RAID-DP je NetApp zadani RAID tip (RAID-Double Parity). On zahtijeva dva parity diska po RAID grupi i štiti podatke u slučaju istodobnog pada do dva diska. Za RAID-DP, preporučena veličina RAID grupe je od 12 do 20 HDD-a i od 20 do 28 SSD-a, što smanjuje i troškove zbog manjeg broja parity diskova. RAID-DP također omogućuje on-line širenje RAID grupa.

Thin Provisioning – funkcionalnost kojom se serverima / klijentima predstavlja značajno veći logički kapacitet od fizički zauzetog kapaciteta na samom storage sustavu.

FlexVol - logički spremnici na kojima se izvršavaju sve ostale funkcionalnosti: Snapshot, deduplikacija, kompresija, kompakcija, thin provisioning, SnapMirror, SnapVault, itd. FlexVol logički volumeni se mogu dinamički proširivati ali i smanjivati bez prekida u radu aplikacija.

NetApp Volume Encryption – softverski bazirana tehnologija za enkriptiranje podataka u mirovanju, na razini volumena. Ključ za enkripciju dostupan je samo storage sustavu i osigurava da se podaci ne mogu pročitati ako se diskovi izvade iz samog sustava. I podaci i meta-podaci se enkriptiraju. Mogućnost korištenja ugrađenog Onboard Key Manager-a omogućuje čuvanje ključeva na samom sustavu, a postoji i mogućnost korištenja vanjskog Key Manager-a. NVE se može koristiti na bilo kojoj vrsti agregata (HDD, SDD, hibrid), i može se koristiti zajedno sa NSE diskovima, kao druga razina enkripcije.

Storage QoS – ova se funkcionalnost koristi kako bi mogli garantirati da performanse kritičnih radnih opterećenja neće biti degradirane od strane drugih radnih opterećenja, koja se natječu za iste resurse. Moguće je konfigurirati QoS Max i QoS Min za svaki workload. QoS Max ili Qos ceiling je maksimalni throughput koji određeno radno opterećenje može „zauzeti“, kako bi se ograničio njegov utjecaj na resurse sustava. QoS Min ili QoS floor podešava se na kritičnim radnim opterećenjima, čime se osigurava da će ono primiti minimalne neophodne vrednosti throughput-a bez obzira na zahtjeve drugih radnih opterećenja. Moguće je podesiti i QoS Max i QoS Min na istom radnom opterećenju. Prilagodljivi QoS će automatski povećati/smanjiti QoS vrijednost s povećanjem/smanjenjem veličine radnog opterećenja, zadržavajući omjer IOPS / TBs (GB).

                                   AFF C190_05                            AFF C190_05_a 

System Manager – OnCommand System Manager je grafičko sučelje koje omogućuje upravljanje NetApp storage sustavima i objektima (diskovima, volumenima, agregatima) i i obavljanje općih zadataka vezanih za storage sustave web browser-a. Cluster administratori mogu koristiti System Manager za administraciju cijelog clustera i njegovih resursa.

Unified ManagerActive IQ Unified Manager je grafički produkt koji omogućuje opsežne monitoring i upravljačke mogućnosti nad više NetApp ONTAP sustava (clustera), kako bi omogućio upravljanje raspoloživošću, kapacitetima, zaštitom i performansama. Unified Manager može se instalirati na Linux i Windows serverima ili kao virtualni appliance na VMware hostu.

Workflow AutomationOnCommand Workflow Automation je softversko rješenje koje pomaže pri automatizaciji upravljačkih zadataka, kao što su provisioning, migracija, decommissioning, konfiguracije za zaštitu podataka i kloniranje. Workflow Automation koristi se za dizajniranje tokova zadataka specificiranim od strane poslovnih procesa.

Virtual Storage Console, VASA Provider and Storage Replication Adapter - Mogućnosti VSC-a, VASA Providera i SRA za VMware vSphere product suite, omogućene kroz jedan virtualni appliance. Ovaj skup alata sadrži plug-in-ove za vCenter Server koji omogućuju end-to-end lifecycle management za virtualne strojeve u okruženjima koja koriste NetApp storage sustav.

ActiveIQ – NetApp Active IQ je web bazirani servis koji omogućuje prediktivnu analitiku i proaktivnu podršku, kako bi pružio optimizirane operacije. Active IQ radi sa AutoSupport-om i prezentira informacije koje omogućuju laku analizu u svrhu modeliranja i optimiziranja storage infrastrukture.

SnapRestore – predstavlja funkcionalnost kojom se oporavak podataka iz Snapshot-a izvodi gotovo trenutno, bez kopiranja podataka, kako u NAS tako i SAN okruženju.

FlexClone – Snapshot kopija produkcijskih podataka na koju se može pisati. Ponaša se kao neovisna kopija, iako nema kopiranja podataka, već se dodatno upisuju samo promjene i to na razini bloka od 4KB. Primjer: postoje desetine razvojnih inženjera kojima je potrebna kopija baze podataka za testiranje. FlexClone funkcionalnost omogućuje da razvojni inženjeri koriste iste blokove baze podataka, dok se zapisuju samo promjene koje svaki od njih pojedinačno napravi. Ovim se drastično smanjuje potrošnja prostora na diskovima, jer nema kopiranja podataka.

SnapMirror – NetApp softver koji se oslanja na Snapshot tehnologiju i koristi se za replikaciju unutar istog sustava ili na drugi sustav (lokaciju). SnapMirror radi na razini FlexVol volumena, i moguće je birati između sinkrone i asinkrone replikacije. Sinhrona replikacija također može biti podešena kao  strict - neće poslati potvrdu hostu ukoliko podatak nije upisan na obje lokacije (ako nije uspela replikacija) i relaxed – dozvolit će upis podatka samo na prvu lokaciju i kasnije automatski napraviti sinkronizaciju sa sekundarnom lokacijom, kada se ponovo uspostavi replikacija između lokacija.

SnapVault – NetApp softver koristi se za backup podataka sa jednog na drugi storage sustav tj. sa bržih na sporije diskove (SSD na SATA/SAS), ili za prijenos backupiranih podataka sa primarne ili više lokacija na sekundarnu lokaciju. SnapVault se može podesiti u određenim vremenskim intervalima pa omogućuje slanje konzistentnih backupa na sekundarnu lokaciju.

SnapLockCompliance rješenje visokih performansi za organizacije koje koriste write once read many (WORM) storage, kako bi zadržali kritične datoteke u nepromijenjenoj formi, npr. iz regulatornih razloga. Ista licenca omogućuje upotrebu SnapLock-a u strožem Compliance modu, koji zadovoljava stroge regulatorne (državne) zahtjeve, kao i blaži Enterprise mode, koji je više prilagođen internoj upotrebi. SnapLock koristi tamper-proof ComplianceClock kako bi utvrdio period zadržavanja WORM datoteka.

SnapCenter – Alat koji korisnicima omogućuje centraliziranu kontrolu, pregled i upravljanje application-specific backup-ima, povratima (restore) podataka i klonovima. Korištenjem SnapCenter-a, administratori baza podataka, storage-a i virtualizacijskih platformi, koriste jedinstven alat za upravljanje operacijama backupa, restore-a i kloniranja, za raznovrsne aplikacije, baze podataka i virtualne strojeve.

FabricPool – Rješenje za hibridni storage sustav koje koristi All Flash agregate kao performance tier i objektni storage kao capacity tier.  FabricPool će „vruće“ podatke čuvati na All Flash-u, dok će neaktivne, „hladne“ podatke, izmjestiti na objektni storage, koji se može nalaziti ili u cloud-u ili on-premises (NetApp StorageGRID). Neaktivni podaci mogu zauzimati i do 80% cjelokupnog storage prostora, što čini FabricPool izuzetno učinkovitim rješenjem, koje znatno smanjuje troškove storage-a, bez utjecaja ne performanse, učinkovitosti ili zaštite. On nadgleda aktivnosti nad svakim blokom podataka i označava ih kao „vruće“ ili „hladne“. Meta podaci uvijek ostaju na SSD-ovima, dok se „hladni“ podaci pakiraju u 4MB objekte i šalju na objektni storage. Cijeli proces je potpuno transparentan za korisnike i aplikacije.

Za narudžbe do 30. travnja 2020. NetApp omogućuje prvih 10 TB FabricPool-a BESPLATNO uz AFF C190.

AFF C190_06