ONTAP 9.4 What’s New

Marijan Bašić

NetApp BDM

marijan.basic@alef.com

Što nam donosi nova verzija ONTAP-a? 

NVMe

Tradicionalne SATA i SAS arhitekture su bile dizajnirane da podrže rotirajuće diskove i mogu postati usko grlo u radu sa SSD diskovima. NVMe (Non Volatile Memory Express) pruža znatno bolje performanse, koje su dizajnirane za flash storage. Ova arhitektura koristi svojstveni set komandi (sa podrškom za paralelizam i manjim overhead-om nego SCSI), preko brže PCIe . Prethodne platforme (FAS9000, FAS8200 i FAS2600) su uvele u korištenje NVMe Flash Cache, ali je trajni storage još uvijek bio ograničen na SAS konektirane diskove. Međutim, novi AFF A800 ima do 48 internih NVMe SSD diskova. Nove platforme AFF A220 i FAS2700 nastavljaju da koriste SAS arhitekturu za vezu sa diskovima.

NVMeOF

„NVMe Over Fabric“ dozvoljava da se NVMe komandni set koristi za blok pristup preko mreže, pružajući manja kašnjenja preko žice od tradicionalnih blok protokola. NVMeOF standardi podržavaju RDMA (InfiniBand, RoCE i iWarp) i Fibre Channel mreže.

Iako „end-to-end“ NVMe konfiguracija pruža najbolje performanse, NVMeOF u „front-end“ mreži, između klijenta (initiator) i storage uređaja (target), ne zahtjeva korištenje i NVMe „back-end“ konekcije, između storage uređaja i njegovih diskova. Postojeći AFF sistemi sa Fibre Channel portovima mogu podržati NVMeOF sa ažuriranjem operativnog sistema na ONTAP 9.4, dok „back-end“  storage ostaje sa SAS konekcijama ka diskovima. Novi AFF A800 sistem pruža „end-to-end“ NVMe.

FabricPool storage tiering

Virtualni storage „tiering” je moguć na ONTAP operativnom sistemu već od verzije 9.2. FabricPool omogućava automatsko prebacivanje NetApp Snaphot kopija i sekundarnih podataka na jeftinije object storage uređaje, bilo na lokaciji ili u cloud-u. FabricPool agregati čuvaju „vruće“ podatke na „performance tier” SSD-ovima, a „hladne“ podatke na „capacity tier“ jeftinijim objektnim storage uređajima. U ONTAP 9.4 je pored postojećih „Snapshot Only“, „Backup“ i „None“ policy predstavljena i “Auto” policy, koja se može postaviti na volume nivou, a koja premješta sve „hladne“ podatke na „capacity tier“. Hladni podaci su  blokovi koji su bili neaktivni određeni period vremena. Taj period se može konfigurirati između 2 i 63 dana, dok je podrazumijevani period 31 dan. Također, dodana je i podrška i za FabricPool za Microsoft Azure, kao i za ONTAP Select.

Kompakcija, deduplikacija i kompresija su također omogućene, zajedno sa konfigurabilnim pragovima defragmentacije za „capacity tier“, kako bi se pružila efikasnost i povraćaj prostora. Tradicionalni diskovi pružaju solidne performanse za sekvencijalna čitanja, tako da FabricPool  čuva prostorno ograničeni „performance tier” za nasumične operacije. Kada se hladnim blokovima pristupa preko nasumičnih čitanja, oni se ponovo obilježavaju kao „vrući“, i vraćaju na „performance tier”, ali ako im se pristupa preko sekvencijalnih čitanja ili backup operacija, oni ostaju kao hladni blokovi na „capacity tier“ storage-u.

„FabricPool Reporting“ izvještavanje o neaktivnim podacima pokazuje količinu podataka koji su prebačeni na „capacity tier“. Ovo se može videti kako na agregatima koji već poseduju FabricPool, tako i na ostalim agregatima, čime se pruža vidljivost koji agregati su dobri kandidati za ovu funkcionalnost. „Object Store Profiler“ izveštaj pokazuje kašnjenja i „throughput“ cloud objektnog storage-a, kako bi omogućio uvid u potencijalni utjecaj na performanse hladnih podataka prije uključivanja FabricPool funkcionalnosti.

Background deduplikacija na nivou agregata

Deduplikacija na volume nivou je postojala u prethodnim ONTAP verzijama, dok je u ONTAP verziji 9.3 predstavljena i deduplikacija na nivou agregata. Sada, u ONTAP 9.4 dodana je i mogućnost post process deduplikacije na nivou agregata. Ova funkcionalnost omogućuje dodatno smanjenje prostora dok pritom pruža veću fleksibilnost time što se podaci mogu podijeliti na više volume-a.

Snapshot dijeljenje blokova

Deduplikacija sada radi preko aktivnog file sistema i snapshot-a, što pruža dodatno smanjenje prostora.

Sigurno čišćenje

Ova funkcionalnost pruža mogućnost kriptografskog brisanja korisničkih podataka (što podržava GDPR zahtjeve), do nivoa pojedinačnog fajla.

Protected Controller Reboot

„Protected Controller Reboot“ pruža zaštitu od krađe cijelog storage uređaja, tako što zahtjeva lozinku da bi otključao diskove posle restarta. Također je moguće zahtijevati prisutnost fizičkog USB uređaja na sistemu pri restartu.

ONTAP OS Image Validation

ONTAP sistemi sada provjeravaju digitalni potpis OS image-a, prije dopuštanja njegovog učitavanja ili ažuriranja sa istog. Ovo sprečava korištenje potencijalno malicioznih ili hakiranih image-a.

Aggregate Reccomender

Sa ovom funkcijom, kreiranje agregata postaje izrazito jednostavno, samo nekoliko klikova uz NetApp najbolje prakse.

SMB Multichannel

ONTAP 9.4 dozvoljava SMB sesijama da rade preko više TCP/IP konekcija, šireći opterećenje preko više procesora i pružajući efikasniju upotrebu mrežnih kartica.

Core fileovi pomjereni na boot media uređaj

Konstantno rastuća količina RAM memorije na storage sistemima je rezultirala u sve većoj veličini node root volume-a, za slučaj da moraju da čuvaju core fileove. Od ONTAP 9.4, nove platforme će čuvati core fileove na boot media uređaju, što znači da će node root volume biti manji, što će ostavljati više mjesta za produkcione podatke.

Više snapshot-a

Maksimalni broj snapshot-a po volume-u je povećan sa prethodnih 255 na 1023.

Fast Drive Zeroing

Svi diskovi moraju proći zeroing kako bi mogli da se koriste, što je zahtjevalo dosta vremena. Brzi zeroing diskova čini da se diskovi mogu koristiti odmah, bez obzira na njihov kapacitet ili tip.

SQL Server dodat u Application-Aware Data Management

Application-Aware Data Management pojednostavljuje dodjelu pojedinih radnih opterećenja, na osnovu NetApp-ovih najboljih praksi. SQL je dodat kao tip aplikacije u ONTAP 9.4.

Pojednostavljen upgrade

Ažuriranja OS-a sada mogu biti izvršena jednim klikom, kroz System Manager grafičko sučelje. Moguće je povući novi ONTAP image sa lokalnog diska, umjesto sa eksternog web servera.

FlexGroup poboljšanja

Funkcionalnosti koje su do sada bile podržane za FlexVol, sada su podržane i za FlexGroup. Dodate su Fpolicy i audit mogućnosti, kao i QoS minimum i Adaptive QoS.