Descoperă ce date personale colectăm și în ce scop.

Informații privind protecția datelor cu caracter personal (Informații)

Informațiile de mai jos au fost furnizate ca date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE - denumită și abrevierea GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor).

ALEF Distribution RO promovează și distribuie soluții și servicii IT, componente, accesorii și sisteme destinate atât pieței de business, cât și consumer. Ne concentrăm pe livrarea de servicii și soluții complete, care să satisfacă cerințele clienților și ne dorim să construim relații durabile.

Stocăm și utilizăm datele personale furnizate de către clienți și potențiali clienți doar în urma acordului lor explicit și procesăm și protejăm aceste date în conformitate cu legislația în vigoare.

Din Grupul ALEF fac parte următoarele companii, care pot primi, procesa și stoca datele cu caracter personal furnizate de clienți și potențiali clienți:

 • ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
 • ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
 • ALEF Distribution SK, s. r. Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17 / C, Bratislava 2, email: sk-reception@alef.com;
 • ALEF Distribuție HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapesta, email: hu-info@alef.com;
 • ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: si-info@alef.com;
 • ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: hr-info@alef.com;
 • ALEF Distribuție Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: rs-info@alef.com;
 • ALEF Distribution RO, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 8, sector 2, București, email: ro-office@alef.com;
 • ALEF DISTRIBUTION GR M.I.K.E, A-office Building, Astronafton 1, 15125, Amarousion GREECE, email:  gr-sales@alef.com.

Ce date personale colectăm și în ce scop

Companiile din Grupul ALEF (Controlor) colectează și procesează datele oferite pe site-ul ALEF Training, http://training.alef.com/en) în scopuri legate de organizarea de seminare și de cursuri de formare profesională în domeniul IT. Datele includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și compania din care face parte clientul sau potențialul client.

Beneficiarul unor astfel de date personale este Controlorul și orice entitate legată în orice mod de Controlor în ceea ce privește activele, direct sau indirect și entitățile care sunt membre ale Grupului ALEF, chiar și în cazul în care o astfel de entitate se află într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene), în cazul în care Comisia Europeană a decis că această țară terță asigură nivelul corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal (pentru o listă de țări, a se vedea, de exemplu https://gdpr-info.eu/issues/third-countries/) și angajații entităților menționate mai sus. Partenerii de afaceri ai Controlorului, entitățile legate de Controlor din punct de vedere al activelor, procesatorii de date cu caracter personal sau autoritățile publice puterea pot fi, de asemenea, destinatari de date cu caracter personal.

Care este scopul procesării datelor cu caracter personal?

Datele personale sunt utilizate în scopuri legate de furnizarea serviciilor noastre de organizare a seminarelor și a cursurilor de formare profesională în domeniul IT.

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

În cazul datelor cu caracter personal furnizate în scopuri legate de furnizarea serviciilor noastre de seminare și de organizare a cursurilor de formare profesională în domeniul IT, prelucrăm datele cu personal în interes legitim, pentru a putea identifica persoana ce dorește să participe la un curs, pentru a-i trimite o ofertă și pentru a-i oferi detaliile necesare participării la curs.

Cât timp sunt stocate datele personale?

Datele personale sunt stocate pe durata relației de afaceri și apoi pe o perioadă de patru ani de la încheierea acesteia.

Care sunt drepturile tale?

1.       Dreptul de a avea acces la datele personale procesate

Poți solicita acces la datele personale, ceea ce înseamnă că ai dreptul de a obține de la Controlor o notificare scrisă care menționează dacă datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, ai dreptul să le accesezi împreună cu următoarele informații:

 • scopul prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal vizate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal
 • perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade
 • toate informațiile disponibile despre sursele de date cu caracter personal
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării, despre procedura utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări pentru tine

Controlorul îți va furniza o copie a datelor cu caracter personal în curs de procesare.

2.       Dreptul de a rectificarea datele

Poți solicita rectificarea datelor cu caracter personal, adică să remediezi fără întârzieri nejustificate de către Controlor datele personale inexacte referitoare la tine și, luând în considerare scopul prelucrării, ai dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3.       Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
4.       Dreptul de a fi informat cu privire la măsurile de protecție adecvate în cazul transferării datelor cu caracter personal către o țară din afara Uniunii Europene
5.       Dreptul de a fi uitat

Poți solicita ștergerea datelor personale („dreptul de a fi uitat”), adică să obții de la Controlor ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru a îndeplini obiectivele pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • ai retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alt motiv juridic pentru prelucrare
 • datele personale au fost procesate ilegal
 • datele personale trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele personale au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale

Dreptul de ștergere nu se aplică în cazul în care există o excepție, în special deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru:

 • exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare
 • respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către legislația Uniunii Europene sau de statul membru la care este supusă Controlorul
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

6.       Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul de a te opune acestei prelucrări

Se solicită restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adică dreptul de control al operatorului de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare dintre următoarele cazuri:

 • Contestarea acurateței datelor personale procesat: procesarea va fi restricționată pentru o perioadă care să permită Controlorului să verifice corectitudinea datelor personale
 • Prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor personale și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora
 • Controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, însă ele sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale
 • Te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul intereselor legitime ale Controlorului, inclusiv profilul. În acest caz, Controlorul nu va mai procesa datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedesc motive legitime pentru prelucrare ce prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei sau înființarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale
 • În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal, cu excepția stocării lor, sunt prelucrate numai cu consimțământul tău sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de un interes public legitim al Uniunii Europene sau al unui stat membru
 • Portabilitatea datelor personale, adică dreptul de a transfera controlorului datele personale procesate automat, pe baza consimțământului acordat explicit, unui alt Controlor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer. Atunci când îți exerciți dreptul la portabilitatea datelor, ai dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
 • Dreptul la obiect - în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ai dreptul să te opui în orice moment prelucrării parțiale sau integrale a datelor cu caracter personal în acest scop, care include profilarea, în cazurile în care profilarea este realizată.  În cazul exercitării dreptului la obiect, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în astfel de scopuri.

Cum îmi pot exercita drepturile?

 • Puteți solicita toate drepturile menționate mai sus administratorului prin trimiterea unui e-mail la adresele indicate în partea introductivă a acestor informații sau prin scrisoare.