Sfaturi privind protecția datelor cu caracter personal (informații)

Informațiile de mai jos au fost furnizate ca date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE)  2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pivind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE-  denumită  GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

Principalul interes al companiilor din grupul ALEF este satisfacția clienților noștri și a celor cu care construim relații de afaceri reciproce. În acest scop, folosim datele personale furnizate, pe care le protejăm cu atenție si le procesăm în conformitate cu legislația în vigoare.

Mai jos este un rezumat al modului în care Grupul ALEF, format din :

ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: ;

ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: ;

ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: ;

ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: ;

ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: ;

ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: ;

ALEF Distribution RO, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 8 , sector 2 , email:  ;

ALEF DISTRIBUTION GR M.I.K.E, A-office Building, Astronafton 1, 15125, Amarousion GREECE, email:  ,

Înțelege să primească, să proceseze și să stocheze datele cu caracter personal furnizate și care sunt drepturile persoanelor vizate în baza legislației în vigoare.

Ce date personale folosim si catre cine le accesam

Companiile ALEF (Controller) proceseaza datele numai in scopuri legate de o relatie de afaceri (inclusiv comenzile prin formularul B2B) sau de marketing. Datele inclus numele, prenumele, titlul, postul de angajare, numele si adresa angajatorului, numarul de telefon, adresa de e-mail. In cazul in care subiectul datelor cu caracter personal ( persoana fizica) este direct implicat in relatia de afaceri sau de marketing, datele includ: numele, prenumele titlui, adresa de resedinta sau sediu temporar sau de sediu social, numarul de telefon, adresa de e-mail, cont bancar. In cazul ofertelor de formare, va procesam doar numele, prenumele si adresa de e-mail.

În cazul colectării personale a mărfurilor în cadrul relației B2B (portal), procesăm, de asemenea și date personale - cartea de identitate a persoanei vizate.

Beneficiarul unor astfel de date este Controller-ul si orice entitate legata in orice mod de Controller in ceea ce priveste activele, direct sau indirect si entitatile care sunt membre ale Grupului ALEF chiar si in cazul in care o astfel de entitate se afla intr-o tara terta ( adica in afara Uniunii Europene) in cazul in care Comisia Europeana a decis ca aceasta tara tera asigura nivelul corespunzator de protectie a datelor cu caracter personal ( pentru o lista de tari, a se vedea, de exemplu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) si angajatii entitatilor mentionate mai sus. Partenereii de afaceri al Controlle-rului, entitatile legate de acesta din punct de vedere al activelor, procesatorii de date cu caracter personal sau autoritatile publice, pot fi de asemenea destinatari de date cu caracter personal.

Care este scopul procesarii datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt utilizate numai in scopuri legate de furnizarea serviciilor noastre si furnizarea de informatii referitoare la ofertele de servicii, produse, evenimente de marketing, cursuri de formare, seminarii si conferinte, prin utilizarea diferitelor canale de comunicare cum ar fi mijloacele electronice ( e-mail, retele sociale, seminarii web si multe altele care permit adresarea) prin posta , apel telefonic sau contact personal.

Care este baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Procesam datele bazate pe interesul legitim al Controller-ului deoarece fara acesta nu am putea indeplini in mod corespunzator scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul datelor cu caracter personal furnizate in scopul stabilirii de noi contacte de afaceri, comunicarea de marketing adresata persoanelor de contact primare sau prin trimiterea de oferte de formare, avem nevoie de acordul dumneavoastra.

Cat timp sunt stocate datele personale?

Datele personale sunt stocate pe durata relatiei de afaceri si apoi pe o perioada de 4 ani de la incheierea acesteia. Daca nu se stabileste o relatie de afaceri, datele personale vor fi sterse dupa un an de la data furnizarii.

Ca subiect de date cu caracter personal, care sunt drepturile tale?

Cereti accesul Controller-ului la datele personale, adica aveti dreptul sa obtineti de la acesta o confirmare a faptului daca datele dvs personale sunt sau nu prelucrate si , daca este cazul, aveti dreptul sa le accesati impreuna cu urmatoarele informatii:

-          Scopul prelucrarii

-          Categoriile de date cu caracter personal vizate

-          Destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal

-          Perioada preconizata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade

-          Existenta dreptului de a solicitat rectificarea sau stergerea datelor de la operator, restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau de a se opune acestei prelucrari

-          Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere

-          Toate informatiile disponibile despre sursele de date cu caracter personal

-          Existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiva profilarii despre procedura utilizata precum si importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de procesari pentru mine

-          Dreptul de a fi informat cu privire la masurile de protectie adecvate care se refera a transferul datelor cu caracter personal catre tari terte ( adica in afara Uniunii Europene) in cazul transferarii datelor cu caracter personal catre o astfel de tara terta

Controller-ul va va furniza o copie a datelor cu caracter personal in curs de procesare

Solicitati rectificarea datelor cu caracter personal, adica sa remediati fara intarzieri nejustificate  datele personale inexacte referitoare la dvs si luand in considerare scopul prelucrari, aveti de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusic prin furnizarea unei declaratii suplimentare;

Solicitati stergerea datelor personale ( „dreptul de a fi uitat“) adica sa obtineti de la Controller stergerea datelor cu caracter personal care va privesc fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

-          Datele personale nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;

-          Ati retras consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare;

-          Datele personale au fost procesate iegal

-          Datele personale trebuie sa fie sterse pentu respectarea unei obligatii legale

-          Datele personale au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale;

Dreptul de stergere nu se aplica in cazul in care exista o exceptie, in special, deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru:

-          Exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;

-          Respectarea unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre legislatia UE sau de statul membru care al Controlleru-ului;

Pentru stabilirea, exercitarea su apararea revendicarilor legale;

Se solicita restrictii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adica dreptul de control lal operatorului de a restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal in oricare dintre urmatoarele cazuri:

-          Contestati acuratetea datelor personale procesate, procesarea va fi restrictionata pentru o perioada care sa permita Controlleru-ului sa verifice corectitudinea datelor personale;

-          Prelucarea estes ilegala si va opuneti stergerii datelor personale si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora

-          Controllerul  nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, insa ele sunt solicitate de dvs. pentru stabilire, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;

-          V-ati opus prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care datele sunt prelucrate in sopul intereselor legitime ale Controllerului , inclusiv profilul, in acest caz ,datele cu caracter personal nu se vor mai procesa, cu exceptia cazului in care se dovedesc motive legitime pentru  prelucrare ce domina asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor personaei cu date cu caracter personal sau infiintarea, exercitare sau apararea revendicarilor legale.

-          In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, datele cu caracter personal , cu exceptia depozitarii lor sunt prelucrate numai cu consimtamanul  dvs sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protectia drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de un interes public important al EU sau al altui stat membru.

Portabilitatea datelor personale, adica dreptul de a transfera Controller-ului datele dvs personale procesate automat, pe baza consimtamantului dvs, unui alt Controller intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina; atunci cand va exercitati dreptul la portabilitatea datelor aveti dreptul ca datele personale sa fie transmise direct de la un operator la altul, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la obiect; in cazul in care datele dvs personale sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, aveti dreptul sa va opuneti in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va intereseaza pentru o astfel de introducere pe piata, care include profilul in masura in care este legat de un astfel de marketing direct si astfel de cazuri, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate in astfel de scopuri.

Trimiteti o reclamatie, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Controller-uui specificate mai sus; o plangere privind actiunile Controller-ului poate fi adresata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal cu sediul in  Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.

 Puteti aplica toate drepturile mentionate anterior Administratorului, trimitand un e-mail la adresele din partea introductiva a acestor informatii sau prin scrisoare cu confirmare de primire.