Cisco Smart Account

Tin Svagelj

Account Manager

Tin.Svagelj@alef.com

Poenostavite upravljanje SW licenc

Cisco Smart Account (SA) in celoten koncept Smart Licensing nudi enostavno, varno in centralizirano rešitev za upravljanje Cisco licenc. Smart Account se uporablja kot centralni register in nudi popoln pregled vseh Cisco Smart licenc v vaši organizaciji, hkrati pa zagotavlja tudi pregled tradicionalnih Cisco licenc, ročno aktiviranih s pomočjo aktivacijskega ključa (PAK). Na ta način pridobite popoln pregled in kontrolo nad Cisco licencami v lasti vašega podjetja, nad njihovo aktualno rabo, veljavnostjo ali potekom veljavnosti. Licence lahko spremljate, shranjujete, upravljate ali jih kamorkoli in kadarkoli prenesete z uporabo oblaka – portala Smart Software Manager (SSM).

Kaj je Smart Licensing?

Smart Licensing je nov način licenciranja, ki poenostavlja celoten postopek naročanja, aktivacije in upravljanja Cisco SW licenc. Glavna prednost Smart Licensinga in celega koncepta SA je prenosljivost licenc med napravami znotraj uporabnikovega okolja, bolj avtomatiziran postopek aktivacije in registracije licenc oz. posameznih naprav, celoten pregled o lastništvu licenc v celotni organizaciji (stranke) in tudi možnost efektivnega načrtovanja prihodnjih nakupov glede na uporabo in veljavnost posameznih licenc.

V primerjavi s tradicionalnim licenciranjem z aktivacijskim ključem PAK vam Smart Account Licensing prinaša spodnje spremembe:

 • Ročna aktivacija na napravi vs. avtomatska aktivacija licenc na napravah.
 • Generiranje oz. vezava licence na posamezno napravo vs. prenosljivost ali deljenje licenc v napravah znotraj ene organizacije.
 • Omejen pogled (Cisco.com uporabnik) vs. celoten pregled o lastništvu licenc v okviru cele organizacije v realnem času.

 

Kaj je Smart Account?

Poseben račun namenjen za dolgotrajno uporabo funkcij portala Smart Software Manager (SSM) in distribucijo Smart Licenc v CCW (Cisco Commerce Workspace). Opredeljeni sta dve vrsti računov: Smart Account – (Partner) Holding SA in Customer SA.

 • (Partner) Holding SA — licence so shranjene le začasno in jih ni mogoče uporabljati oz. dodeliti posameznim napravam. Račun je namenjen podjetjem, ki Cisco tehnologijo, vključno z licencami, dobavljajo svojim partnerjem ali strankam.
 • Customer SA — račun je namenjen strankam (uporabnikom tehnologij Cisco) in omogoča upravljanje in pregled nad svojimi napravami in licencami v okviru cele organizacije.

Za poenostavitev upravljanja licenc lahko v strukturi SA (Partner Holding Account in Customers SA) definirate in ustvarite več podračunov, t. i. Virtual Accounts. Ti virtualni podračuni so lahko »Public« (javno dostopni in vidni v orodjih CCW) ali »Private« (v CCW niso javno dostopni).

Računi Virtual Accounts (VA) so uporabni predvsem za večja podjetja, kjer je potrebno ustvariti več računov, na primer za podružnice v različnih krajih in regijah, ali v primeru razčlenitve na organizacijske strukture podjetja (stranke). Uporaba je mogoča tudi v partnerskih podjetjih, ki upravljajo z računi v imenu svojih strank – morajo določiti samostojni virtualni račun. To omogoča enostaven prenos licence in opreme med virtualnimi računi.

 

Vloge in dostopi v Smart Account

 • SA Approver – Vloga omogoča potrjevanje licenčnih dogovorov organizacije v imenu lastnika SA. Vloga ne omogoča drugih uporabniških ali administrativnih pravic računa.
 • SA Administrator – Vloga omogoča celostno upravljanje SA in njegovega računa Virtual Accounts v celotnem obsegu. Administrator ima dostop do pregleda nad vsemi licencami, lahko upravlja z uporabniki in njihovimi vlogami, določa Virtual Account it.
 • VA Administrator – Vloga in upravljanje sta podobna vlogi SA Administrator, vendar je določena le v okviru dodeljenih VA.
 • SA User – Standardna vloga, ki omogoča celostno upravljanje licenc opreme, dodeljevanje licenc, registracijo opreme, prenos licenc med VA in podobno. Vloga ne omogoča upravljanje z uporabniki in njihovimi vlogami.
 • VA User – Vloga podobna vlogi SA User, vendar je določena le v obsegu dodeljenih VA.

Registracija in upravljanje opreme in licenc

Da lahko na Cisco opremo s pomočjo Smart Software Manager nalagate licence, upravljate z opremo in podobno, je potrebno opremo najprej registrirati v določenem računu SA Customer. Registracija poteka s pomočjo tokena, ki se generira neposredno v SSM in vnese podatke v opremo. Registrirana oprema mora imeti Cisco SSM dostop. V organizacijah z večjo potrebo po omrežni varnosti, lahko izkoristite katerega od modelov za direktno proxy komunikacijo[MP1] .

Podprti možnosti sta:

 • A) Direktni dostop – direktna internetna povezava opreme s Cisco SSM – Cisco oprema pošilja podatke o licencah v uporabi direktno po internetu ali proxy.

 • B) Indirektni dostop preko SSM satelite (Smart Software Manager nameščen neposredno v organizaciji) – možnost dveh načinov – „Connected“ – avtomatska izmenjava podatkov s Cisco Cloud SSM ali „Disconnected“ – offline komunikacija z ročnim prenosom podatkovnih datotek.

 

Kako začeti? S kom stopiti v stik?

Enostavno – odprite si Smart Account. Registrirate se na naslovu software.cisco.com, kar vam ne vzame več kot cca 15 minut. Za odprtje SA je potreben že odprt osebni uporabniški račun na Cisco.com (t. i. CCO ID). Z veseljem vam bomo pomagali pri registraciji – kontaktirajte nas na SI-info@alef.com.

Smart Account je dejansko licenčna pogodba med organizacijo (stranko) in družbo Cisco. Zato ni mogoče, da bi podjetje ALEF odprlo Customer SA z registracijo namesto vas – lahko pa namesto vas pričnemo registracijo, vi pa jo nato dokončate.