Izjava o skladnosti z zahtevami GDPR

Izjava o skladnosti z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 

Izjavljamo, da je naše podjetje izvedlo ukrepe, ki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), v nadaljevanju: GDPR.

Med te ukrepe spadajo:

- uporaba psevdomizacije in šifriranja osebnih podatkov, s katerimi lahko imamo opravka, kot del nudenja storitev vašemu podjetju;

- zagotavljanje neprekinjene zanesljivosti, celovitosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo za zagotavljanje storitev za vaše podjetje;

- zmožnost izvajanja pravočasne ponovne vzpostavitve razpoložljivosti osebnih podatkov, ki so obdelani kot del storitev za vaše podjetje, in dostop do njih v primeru fizičnega ali tehničnega varnostnega incidenta na naših informacijskih sistemih;

- v naši organizaciji vzpostavljen postopek za obveščanje vašega podjetja o kršitvi varstva osebnih podatkov, s katerimi bi lahko imeli opravka, kot del nudenja storitev vašemu podjetju;

- zmožnost, da se s primernimi ukrepi odzovemo na prošnjo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za uveljavljanje pravic (Poglavje III GDPR);

- vzpostavljen postopek rednega ocenjevanja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov, obdelanih v našem podjetju.