ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / PUBLIC DATA 

Επωνυμία:   ALEF DISTRIBUTION GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 


Διεύθυνση
: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41 ΤΚ:18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Α.Φ.Μ. : 801454440

Αριθμός ΓΕΜΗ: 157211007000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 100.000,00 ευρώ

Εταιρικά Μερίδια: : 100.000,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας  1,00 ευρώ έκαστο

 

Εταίροι: ALEF NULA AS

ΔιαχειριστέςΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Company Name:  ALEF DISTRIBUTION GR SINGLE MEMBER P.C.

Address: AGIOY DIMITRIOU 41 18546 PIRAEUS

P.O. BOX: 801454440

Companies House Number: 157211007000

Company's Capital:  100.000,00euros

Ordinary class shares: 100.000,00 capital contributions 1,00 euro each

 

Members: ALEF NULA AS

Managing Directors: PANAGIOTIS KOKKONIS