Megfelelőségi nyilatkozat a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről által támasztott követelményeknek.

Kijelentjük, hogy a vállalatunk végrehajtotta a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről áltat megfogalmazott követelményeknek megfelelő intézkedéseket.

Ezek az intézkedések a következők:

  • A cégük számára nyújtott szolgáltatás során kezelt személyes adatok, álnevesítése és titkosítása.
  • A szolgáltatásban résztvevő informatikai rendszerek bizalmasságának, sértetlenségének, rendelkezésre állásának biztosítása.
  • Az információs rendszereinkben bekövetkezett fizikai vagy technikai biztonsági incidens esetén a kezelt személyes adatok mielőbbi rendelkezésre állásának biztosítása.
  • Szervezetünk rendelkezik olyan meghatározott folyamattal, ami értesíti ügyfeleinket a cégünk által számukra nyújtott szolgáltatások során kezelt személyes adataik védelmében történt sérülésekről.
  • Az érintett számára a rendelet III. fejezetében leírt jogai érvényesítésének megfelelő biztosítása.
  • A technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres értékelése a kezelt személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.