HR - álláshirdetésre jelentkezők adatai

Beleegyezés a személyes adataim kezeléséhez

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Alább olvasható egy tételes összefoglaló arról, hogy a következő cégek:

  • ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, IČ: 25739981;
  • ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, IČ: 61858579;
  • ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, IČ: 35703466;
  • nangu.TV, a.s., Pernerova 691/42, Praha 8, IČ: 26462168

milyen úton jutnak hozzá, miként kezelik és tárolják a kapott adatokat, illetve a jelenlegi törvénykezés értelmében milyen jogai vannak az adatalanynak.

Beleegyezés a személyes adataim kezeléséhez

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A személyes adataim megadásával és az checkbox kipipálásával önkéntesen beleegyezek, hogy a fent felsorolt cégek a személyes adataimat kezeljék és tárolják

  • állás betöltése céljából
  • az adatok megadásától számított 1 éven keresztül (amennyiben foglalkoztatási szerződés nem jött létre)