Promo akcie

Novinka: Cisco SecureX - nástroj na manažment aplikácií a zariadení

| Stanislav Hrda

Zjednoduší prevádzku vaších Cisco bezpečnostných riešení v jednej cloudovej integrovanej manažment aplikácii.

Tech blog

Kedy sa stane NVMe dominantnou technológiou pre pripájanie serverov k storage zari...

| Igor Juran

V tejto časti by som sa chcel viac venovať použitiu NVMe technológie v prostrediach Ethernet a InfiniBand (IB).

Kedy sa stane NVMe dominantnou technológiou pre pripájanie serverov k storage zari...

| Igor Juran

V tomto článku by som chcel predstaviť NVMe technológiu dostupnú od NetApp-u a zaoberať sa hlavne NVMe/FC.  .

Cisco SecureX – Prípadová štúdia

| Martin Richter

Príklad nasadenia v organizácii, v ktorej sú implementované produkty Cisco WSA a Cisco NG FTD firewall.  Toto riešenie je pre zákazníkov, ktorí majú jeden alebo viacero podporovaných Cisco bezpečnostných produktov a samotné SecureX je voľne k dispozícii.

Application Aware Routing – jeden zo základných pilierov Cisco SD-WAN architektúry

| Milan Uhrin

Podniková SD-WAN sieť novej generácie nie je už ani na slovenskom trhu neznámy pojem. Cisco SD-WAN architektúra má množstvo výhod oproti tradičnej WAN architektúre, jedna z nich je inteligentné rozhodovanie v oblasti smerovania toku dát.

Predstavujeme NetApp SnapCenter

| Igor Juran

SnapCenter je softwarový balík od NetAppu, ktorý sa zameriava na aplikačné a databázové zálohy s dôrazom na konzistenciu, verifikáciu, klonovanie a obnovu dát. SnapCenter software pozostáva zo SnapCenter Server časti a SnapCenter plug-in častí.

Certifikáty a partneri

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu.  Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu.

Spoločnosť ALEF je držiteľom mnohých špecializačných certifikácií.