Promo akcie

Novinka: Cisco SecureX - nástroj na manažment aplikácií a zariadení

| Stanislav Hrda

Zjednoduší prevádzku vaších Cisco bezpečnostných riešení v jednej cloudovej integrovanej manažment aplikácii.

Tech blog

Unikátna integrácia Cisco SD-WAN a Microsoft 365

| Milan Uhrin

Podľa Flexera 2021 State of the Cloud reportu* má aktuálne 82% spoločností zavedenú nejakú formu hybridnej cloudovej stratégie. Sieťoví inžinieri podieľajúci sa na jej implementácii vedia, že sa jedná o nemalú výzvu.

Kedy sa stane NVMe dominantnou technológiou pre pripájanie serverov k storage zari...

| Igor Juran

V tejto časti by som sa chcel viac venovať použitiu NVMe technológie v prostrediach Ethernet a InfiniBand (IB).

Kedy sa stane NVMe dominantnou technológiou pre pripájanie serverov k storage zari...

| Igor Juran

V tomto článku by som chcel predstaviť NVMe technológiu dostupnú od NetApp-u a zaoberať sa hlavne NVMe/FC.  .

Cisco SecureX – Prípadová štúdia

| Martin Richter

Príklad nasadenia v organizácii, v ktorej sú implementované produkty Cisco WSA a Cisco NG FTD firewall.  Toto riešenie je pre zákazníkov, ktorí majú jeden alebo viacero podporovaných Cisco bezpečnostných produktov a samotné SecureX je voľne k dispozícii.

Application Aware Routing – jeden zo základných pilierov Cisco SD-WAN architektúry

| Milan Uhrin

Podniková SD-WAN sieť novej generácie nie je už ani na slovenskom trhu neznámy pojem. Cisco SD-WAN architektúra má množstvo výhod oproti tradičnej WAN architektúre, jedna z nich je inteligentné rozhodovanie v oblasti smerovania toku dát.

Certifikáty a partneri

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu.  Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu.

Spoločnosť ALEF je držiteľom mnohých špecializačných certifikácií.