V súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 65/46/ES - uvádzané tiež pod skratkou „GDPR“ nájdete nižšie prehľadný sumár jednotlivých pravidiel pre každý priamy a nepriamy vzťah so spoločnosťou ALEF.