Politika používania súborov cookie

Používame tieto súbory cookie vrátane súborov cookie tretích strán:

+ nevyhnutné súbory cookie

+ výkonnostné súbory cookie

+ funkčné súbory cookie

+ cielené súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na automatické overovanie, sledovanie relácií a ukladanie informácií o konkrétnych používateľoch internetových stránok, ktorí k nim majú prístup. Súbory cookie obsahujú krátke textové reťazce. Tieto súbory sú odosielané zo servera do prehliadača používateľa internetových stránok a následne sú odosielané späť na server prevádzkovateľa vždy, keď si používateľ vyžiada prístup k rovnakej časti webovej domény. Súbory cookie môžu byť trvalo uložené na počítači alebo mobilnom zariadení používateľa (tablet, mobilný telefón), môžu mať rôznu dĺžku platnosti a dokonca môžu byť okamžite zmazané po zatvorení internetového prehliadača. Súbory cookie môžu byť na zariadenie uložené pri návšteve konkrétnej internetovej stránky alebo ich na zariadenie môžu ukladať iné internetové stránky (súbory cookie tretích strán). Súbory cookie vo všeobecnosti zlepšujú používateľskú skúsenosť pri prehliadaní internetových stránok.

Nevyhnutné súbory cookie (vždy aktívne)

Sú nevyhnutné na to, aby príslušná webová stránka fungovala správne, takže ich nie je možné vypnúť. Väčšinou sú nastavené ako odozva na akcie, ktoré ste vykonali, napr. požiadavka služieb týkajúcich sa bezpečnostných nastavení, prihlasovanie, vyplňovanie formulárov a pod. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby súbory cookie blokoval alebo aby o ich používaní posielal upozornenia. Pamätajte, že niektoré stránky bez týchto súborov nebudú fungovať správne. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikovateľné informácie.

Výkonnostné súbory cookie (môže ich povoliť používateľ)

Pomáhajú sledovať počet návštevníkov a tiež z akého zdroja používateľ prichádza, čo nám umožňuje zlepšovať stránku. Môžeme vďaka nim určovať, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré nie sú veľmi obľúbené, a tiež sledovať, akým spôsobom sa návštevníci na webe pohybujú. Všetky informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné a anonymné. Ak nepovolíte používanie týchto súborov cookie, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Funkčné súbory cookie (môže ich povoliť používateľ)

Vďaka týmto súborom cookie je stránka efektívnejšia a osobnejšia. Môžeme ich nastavovať my alebo poskytovatelia spomedzi tretích strán, ktorých služby na stránkach využívame. Ak nepovolíte používanie týchto súborov cookie, je možné, že niektoré alebo všetky služby nebudú fungovať správne.

Cielené súbory cookie (môže ich povoliť používateľ)

Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastavovať naši marketingoví partneri. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a podľa nich vám zobrazovať reklamy aj na iných stránkach. Neukladajú však vaše osobné údaje priamo, ale cez jedinečné identifikátory prehliadača a internetového zariadenia. Ak ich nepovolíte, bude sa vám na stránkach zobrazovať menej cielená reklama.

Ako zmeniť nastavenia súborov cookie

Po prístupe na internetovú stránku sa zobrazí okno s krátkym upozornením. Prostredníctvom tohto okna je možné (okrem nevyhnutných súborov cookie, ktoré sú vždy aktívne) potvrdiť, či používateľ súhlasí s používaním jednotlivých typov súborov cookie. Súhlas (alebo jeho odmietnutie) sa zaznamená pomocou nevyhnutných súborov cookie na pevný disk zariadenia v závislosti od konfigurácie internetového prehliadača. V takom prípade však niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať správne.

Poskytovanie súborov cookie externým partnerom

Údaje získané prostredníctvom súborov cookie sa používajú aj na účely zobrazovania personalizovaných reklamných oznámení na externých internetových stránkach a sú poskytované externým partnerom, ktorí realizujú marketingové a analytické služby s využitím rôznych internetových stránok a nástrojov. Informácie o spôsobe a rozsahu využívania dát týmito internetovými stránkami a nástrojmi nájdete na externých internetových stránkach týchto partnerov:

Google Analytics (viac informácií na stránke https://policies.google.com/privacy).

Komunikácia a poskytovanie údajov

Údaje získané prostredníctvom súborov cookie môžu byť spracovávané našimi zamestnancami a spolupracovníkmi, ktorí sú považovaní za zodpovedné osoby (osoby zodpovedné za spracovávanie údajov). To znamená, že sú spracovávané priamo prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí sú oprávnení spracovávať osobné údaje. 

Práva používateľa internetových stránok – dotknutej osoby

Vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov používateľa internetových stránok si môže príslušný používateľ uplatniť tieto práva: právo žiadať prevádzkovateľa údajov o opravu, doplnenie alebo vymazanie („právo na zabudnutie“) osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania údajov a právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov vrátane profilovania a právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s uplatnením svojich práv môže používateľ písomne kontaktovať prevádzkovateľa údajov na nižšie uvedených adresách:

ALEF Distribution SK, s. r. o.

so sídlom: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

e-mail: sk-reception@alef.com