7.generácia Cisco UCS M7 prináša novú kapitolu spolupráce Cisco/Intel

Marian Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

Spoločnosť Intel ohlásila 10. januára 2023 dlho očakávanú novinku a predstavila 4.generáciu modelovej rady CPU procesorov Xeon Scalable Processors. Nová generácia Cisco serverov UCS  M7 riadená a spravovaná systémom Cisco Intersight bude využívať práve tieto najnovšie procesory.

Obrázok č. 1 – Siedma generácia Cisco computing uzlov M7 pre systém UCS X-Series a rack servery UCS C-Series M7

Siedma generácia serverov Cisco UCS C-Series a X-Series predstavuje odpoveď na dvojicu primárnych problémov, s ktorými sa dnes musia vyrovnávať virtuálne takmer všetky podnikové IT organizácie. 

Prvým z nich je neustály nárast dynamiky podnikových workloadov a súvisiaci nárast škály potrebných modifikácií IT infraštruktúr. Analýzy reálnych podnikových IT prostredí navyše potvrdzujú, že nadpolovičná väčšina prevádzkovateľov presúva na týždennej báze svoje workloady medzi on-prem a off-prem prostrediami. Takéto požiadavky vyžadujú riešenie schopné transformovať nielen samotnú infraštruktúru, ale aj nástroje na jej prevádzkovanie tak, aby dokázali bezpečne napĺňať požiadavky workloadov ako sú umelá inteligencia, strojové učenie, dátová analytika, softwarovo definované úložiská ako aj efektívne tradičnejšie aplikácie, ako napr. virtuálne desktopy.

Druhý problém súvisí s narastajúcim nielen regulačným, ale tiež aj ekonomickým tlakom na maximalizáciu udržateľnosti podnikových aktivít prostredníctvom nasadzovania energeticky efektívnejšej infraštruktúry a pokročilejších nástrojov na jej administráciu a monitoring. Udržateľnosť zaradila medzi najdôležitejšie strategické technologické trendy na rok 2023 aj spoločnosť Gartner, pričom výslovne uvádza povinnosť spoločností zvyšovať investície do inovatívnych riešení schopných naplniť ciele pre udržateľnosť.

Nová trieda UCS serverov novej generácie pri súčasnom zjednodušení každodenných prevádzkových procesov prostredníctvom administračného systému Cisco Intersight umožňuje prevádzkovateľom vyriešiť oba spomínané problémy. Možnosti UCS portfólia sú doplnené o 1RU a 2RU rack server C-Series platformy s 2 CPU päticami a o X-Series blade computing uzly s 2 a 4 CPU päticami, pričom všetky tieto novinky využívajú nové Intel Xeon Scalable CPU 4.generácie.

Novinky v plnej miere pokračujú vo využívaní modulárnej architektúry UCS X-Series platformy, rozširujú deagregáciu technologických prvkov a eliminujú pri nasadzovaní nových technológií historicky vynútenú potrebu kompletnej výmeny platforiem. Flexibilita modulárnej architektúry UCS X-Series zabezpečuje mimoriadnu ochranu realizovaných investícií a umožňuje prevádzku computing uzlov generácií M6 a M7 s 2 CPU a 4 CPU spolu s PCI uzlami podporujúcimi široké portfólio GPU akcelerátorov v rámci jediného X-Series chassis. Takáto flexibilita umožňuje UCS X-Series platforme podporovať nové sofistikované technológie zahŕňajúce napr. DDR5, PCIe 5.0, Compute Express Link 1.1 (CXL) a teraz aj Intel Data Center Flex Series GPUs. Ak vezmeme do úvahy monitoring a administráciu prostredníctvom systému Cisco Intersight, platforma UCS X-Series umožňuje prevádzkovať na formáte efektívnej architektúry blade systému aj moderné aplikácie a workloady ktoré historicky diktovali pre svoju prevádzku prakticky výlučne len servery rack-mount formátu.

Táto kombinácia modulárnosti, výkonu, denzity a jednoduchej menežovateľnosti sprístupňuje celý rad benefitov v oblasti udržateľnosti a zefektívnenia prevádzky, ako napríklad:

  • možnosť redukcie počtu potrebných systémov a ich konsolidácie až v pomere 4:1 v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami UCS pri súčasnej možnosti navýšenia počtu a podpore nových typov prevádzkovaných workloadov
  • možnosť redukcie komponentov, zariadení a kabeláže vďaka využitiu možností architektúry UCS X-Series Fabric prinášajúcich zlepšenie výkonu až do 64% pri súčasnej redukcii energetickej spotreby až o 31%
  • schopnosť zabezpečiť dosahovanie cieľov udržateľnosti aplikáciou riadiacich politík v masívnej škále prostredníctvom systému Cisco Intersight

Nové servery UCS C-Series a X-Series M7 budú dostupné v priebehu februára 2023, akcelerátory Intel Data Center Flex Series GPUs majú dostupnosť predpokladanú v Q4 2023