ALEF F5 Služby podpory

Michal Bača

Business Development Manager - F5

michal.baca@alef.com

V partnerstve F5 a ALEFom ponúkame program služieb technickej podpory pre F5 produkty a riešenia  – ALEF F5 support services. Táto služba, ktorá ponúka vylepšené tradičné služby podpory, je dostupná len vybranej skupine partnerov a ich zákazníkom. Tieto služby umožňujú spoločnosti ALEF rozšíriť rozsah profesionálnej podpory pre IT prevádzku.

Tieto služby umožňujú komplexnú koordináciu všetkých požiadaviek partnera alebo zákazníka na podporu F5 zariadení, ako aj komunikáciu so všetkými stranami, ktoré sú v službe zapojené.

Všetky zmluvy v rámci služieb podpory partnerov ALEF F5 sú spravované spoločnosťou ALEF, preto všetky incidenty musia byť nahlásené spoločnosti ALEF. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Čo je zahrnuté v službách podpory ALEF F5?

Podpora expertného centra ALEF

 • Prístup k ALEF ServiceDesku
 • Určený pre technickú podporu v prípade porúch F5 zariadení
 • Dostupnosť 24x7x365 v rôznych jazykoch cez ServiceDesk, email alebo cez telefón
 • Využíva vedomostnú základňu F5

Extra výhody

 • Podpora v lokálnom jazyku, ktorá je dostupná počas pracovnej doby
 • Komplexné úrovne SLA
 • Dedikovaný systémový inžinier

Hodnotná podpora produktov

 • Odborné odpovede na partnerské alebo zákaznícke otázky ohľadom produktov
 • Analýza zdrojovej príčiny problému
 • Identifikácia a riešeniu problému
 • Základná podpora iRule
 • Asistovaná RMA

Dodatočné doplnky

 • Konzultačné služby
 • Služby návrhov riešení
 • Služby vývoja iRule

Servisné úrovne ALEF F5 služieb podpory

Kód služby

ALF_PST_STD_8X5_RT2H

ALF_PST_PREM_24X7_RT2H​

Dostupnosť služby 8x5

 

Dostupnosť služby 24x7

 

SLA - Priorita 1

Reakčný čas 2 h

Reakčný čas 2 h

SLA - Priorita 2

Reakčný čas 4 h

Reakčný čas 4 h

SLA - Priorita 3

Reakčný čas 6 h

Reakčný čas 6 h

Prístup k ALEF ServiceDesk

Podpora v lokálnom jazyku počas pracovnej doby

Vzdialená podpora

Analýza a riešenie problémov

Riešenie problémov so softvérom

Vzdialená RMA podpora

Prístup ku knowledge base AskF5

Základná podpora pre existujúce F5 iRules 

Dedikovaný systémový inžinier

Prístup k ALEF ServiceDesk

Alef ServiceDesk je dostupný 24x7. Je to najjednoduchší spôsob ako kontaktovať ALEF podporu a nahlásiť incident na základe typu servisnej zmluvy (prémiová alebo štandardná). Dostanete komplexnú správu incidentov, ich sledovanie a upozornenia. V urgentných prípadoch môžete kontaktovať ALEF ServiceDesk prostredníctvom telefónu. Rýchly, flexibilný prístup 24 hodín denne.

Kontaktné údaje sú uvedené nižšie

Vzdialená podpora

Zasekli ste sa pri realizácii projektu alebo máte otázku? ALEF podpora Vám poskytne vzdialenú podporu s primeranou snahou pomôcť Vám, ak máte problémy s konfiguráciou alebo hľadáte otázky týkajúce sa F5 BIG-IP.

Analýza a riešenie problémov

Systémoví inžinieri ALEF Vám pomôžu izolovať problém a vykonajú analýzu zdrojovej príčiny problému aby identifikovali a vyriešili aktuálne problémy v najkratšom možnom čase.

Riešenie problémov so softvérom

V prípade ak je zdrojom problému chyba softvéru F5 TMOS, ALEF Vám pomôže identifikovať problém a poskytne odporúčania na zmiernenie alebo vyriešenie problému. ALEF zozbiera všetky potrebné informácie z Vášho prostredia a bude komunikovať s F5 aby poskytla oficiálne riešenie ako napr. rýchlu opravu alebo odporúčané alternatívne riešenie. Zastrešený produkt je autorizovaný pre  aktualizácie softvéru, ako napr. údržba a funkčné vylepšenia, ktoré sú obvykle poskytované bez ďalších príplatkom zákazníkom F5, ktorí si objednali službu údržby na príslušné obdobie.

RMA podpora na diaľku

Aj keď celý proces poskytovania RMA je zodpovednosťou dodávateľa, ALEF Vám pomôže, ak potrebujete akúkoľvek pomoc s administratívou RMA procesu. ALEF nahlási incident, zozbiera všetky potrebné informácie a poskytne Vám pomoc počas RMA procesu. Štandardná dodacia lehota nie je garantovaná. V prípade ak potrebujete pokročilú RMA náhradu, môžete si zvýšiť úroveň RMA služieb na urýchlenú.

Prístup k Knowledge base AskF5

Servisná zmluva ALEF Vám garantuje prístup k Knowledge base AskF5 alebo iným zdrojom, ktoré sú poskytované spoločnosťou F5.

Základná podpora existujúcich F5 iRules 

ALEF poskytne základnú podporu existujúcich iRules v podobe:

 • Kontroly syntaxe iRule
 • Podpory pri riešení problémov s iRules
 • Overenie logiky iRule v porovnaní s funkčnými požiadavkami pri primeranom úsilí zo stany ALEF

iRule musí byť funkčný pred tým, ako budete kontaktovať F5 podporu. Služby podpory F5 Vám neposkytnú koncept, návrh, autorstvo alebo vytvorenie iRule. Dodatočná podpora je dostupná cez DevCentral a F5 konzultačné služby.

Dodatočné informácie

Kontakty

ServiceDesk: https://sdesk.alef.com

Email technickej podpory: servicedesk@alef.com
(*iba pre registrovaných)

ALEF linka technickej podpory (24x7 – jazyky: ENG/CZ)

 • SK: +421 2 4920 3850
 • CZ: +420 601 214 375
 • HU: +36 1 489 5139

ALEF Zmluvné podmienky

https://www.alef.com/en/alef-terms-and-conditions.c-248.html

ALEF Zmluvné podmienky

Tím podpory ALEF je pripravený vyhovieť Vašim špecifickým potrebám, ktoré spadajú mimo rozsah služieb podpory ALEF F5. Presné detaily budú finalizované a poskytnuté na mieru zákazníkovi.