ALEF OctoShieldCena OctoShield pre jedno zariadenie za mesiac = cena dobrej šálky kávy.

Prečo je obrana proti kybernetickým hrozbám kritickou oblasťou pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť?

chartAnalytické správy spoločností Gartner a Forbes naznačujú, že rok 2021 bol rekordný z hľadiska narušení bezpečnosti IT a kybernetických útokov. Terčom kybernetických zločincov sú všetci - od bežných používateľov cez malé podniky až po veľké korporácie, nemocnice a vládne organizácie.

Mám vo svojom firemnom počítači nainštalovaný antivírus, používam bezpečnostné funkcie integrované v operačnom systéme počítača a pri prístupe k firemným zdrojom používam dvojfaktorové overovanie, nestačí to?

Keďže kybernetické útoky sú čoraz sofistikovanejšie a kyberzločinci ich môžu ľahšie spustiť, vaše súčasné bezpečnostné opatrenia nemusia stačiť. Nástroje a postupy kybernetickej bezpečnosti je preto potrebné neustále monitorovať a aktualizovať, aby bolo možné reagovať na nové hrozby. Pre spoločnosť bez vysoko špecializovaných odborníkov na IT bezpečnosť je ťažké držať krok.

Je dôležité si uvedomiť, že tradičné antivírusové riešenia sa spoliehajú na detekciu vírusov na základe tzv. signatúr, t. j. hľadajú v súboroch špecifické charakteristiky známych hrozieb. Niektoré antivírusové riešenia síce ponúkajú aj takzvanú heuristickú analýzu, ktorá sa snaží predvídať potenciálne hrozby na základe spätnej analýzy správania softvéru v počítači, ale stále ide len o základnú úroveň ochrany, ktorá vzhľadom na rýchly vývoj škodlivého softvéru nemusí byť v súčasnosti dostatočná.

Výrazne sme investovali do ochrany našich centrálnych IT pred kybernetickými útokmi. Prečo to nestačí a mali by sme ochranu rozšíriť aj na osobné počítače?

Dlhotrvajúca pandémia COVID prinútila mnohých ľudí pracovať z domu prostredníctvom internetového pripojenia, čím sa ich firemný počítač stal ešte dôležitejšou súčasťou celkovej bezpečnosti podniku. Tento počítač sa nepoužíva len na pracovné účely, ale aj na osobné použitie, pričom ľudia prostredníctvom neho pristupujú k rôznemu obsahu na internete, čo môže byť veľmi nebezpečné. Je preto oveľa viac vystavený bezpečnostným rizikám, ako keby sa používal len v spoločnosti a bol pripojený k jej internej IT sieti. Preto si zaslúži vyššiu úroveň ochrany pred kybernetickými útokmi, než akú môže poskytnúť bežný antivírusový systém.

Všetko to znie zložito, kde vôbec začať budovať kybernetickú ochranu?

serverZatiaľ čo vytvorenie tímu kybernetickej bezpečnosti a implementácia potrebných bezpečnostných riešení môže trvať niekoľko mesiacov a zahŕňa značné investície, kybernetickú bezpečnosť vám môžeme poskytnúť ako službu. Tak ako si predplatíte softvér, napríklad Office 365, alebo služby, napríklad Netflix, môžete si od nás za mesačný poplatok objednať kybernetickú bezpečnosť pre svoje počítače, službu s názvom OctoShield.

Ako dlho trvá nasadenie systému OctoShield? A čo zamestnanci v domácej kancelárii?

Službu kybernetickej bezpečnosti OctoShield nasadíme za 1 až 5 dní v závislosti od veľkosti vašej organizácie. Služba sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí pracujú vo vašej kancelárii alebo doma a používajú prenosné počítače alebo smartfóny.

Čo presne získam so štítom OctoShield?

Za mesačný poplatok za chránené zariadenie, ktorý sa približne rovná cene šálky dobrej kávy, získate rad nasledujúcich funkcií kybernetickej bezpečnosti:

Nepretržitá ochrana pred rôznymi typmi malvéru, ktoré sa útočníci pokúšajú nenápadne nainštalovať do vášho počítača.


Nepretržité monitorovanie a blokovanie komunikácie z vášho počítača so škodlivými internetovými doménami a webovými stránkami skôr, ako sa váš počítač infikuje škodlivým softvérom z nich.

Pošleme vám upozornenie, že sa v počítači vyskytla podozrivá udalosť alebo bezpečnostný útok, a v prípade potreby vám pomôžeme s jeho odstránením.Naše riešenie je založené na produktoch spoločnosti Cisco Systems, poprednej spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá spolupracuje s najrenomovanejšími spoločnosťami a organizáciami na celom svete. Spoločnosť Cisco Systems zhromažďuje vo svojej databáze online informácie o bezpečnostných hrozbách a útokoch z miliónov svojich zariadení na celom svete.

 

 

MONITOROVANIE ZABEZPEČENIA SA PONÚKA V DVOCH VARIANTOCH - ZÁKLADNOM A PLUS

OctoShield Basic

Základný variant obsahuje:

  • Úvodná aktivácia Cisco Secure Endpoint a Umbrella, pri ktorej náš profesionálny tím analyzuje súčasný stav vašej siete a zabezpečenia koncových bodov, navrhne najlepší možný scenár implementácie týchto dvoch cloudových produktov a prispôsobí ich.
  • Nepretržitá a automatická ochrana koncových zariadení pred bezpečnostnými útokmi. Ochrana funguje aj vtedy, ak používateľ pracuje mimo firmy, napr. v domácej kancelárii.
  • Nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí zaznamenaných pomocou Secure Endpoint a Umbrella na vašich koncových zariadeniach bezpečnostným tímom ALEF Security Operations Center (SOC) v režime 8×5.
  • Základná analýza zaznamenaných bezpečnostných udalostí na koncových zariadeniach, najmä škodlivého softvéru, spätných volaní príkazov a riadenia, kryptominingu.
  • Pravidelné zasielanie týždenných správ so súhrnom bezpečnostných udalostí zistených na koncových zariadeniach.
  • Zasielanie informácií o výskyte, vplyve a bezpečnostnom riziku potvrdeného bezpečnostného incidentu s návrhmi, ako ďalej riešiť konkrétnu situáciu.

OctoShield Plus

Táto možnosť zahŕňa službu ALEF Incident Response:

  • Reakcia na bezpečnostné incidenty vrátane implementácie nápravných opatrení bezpečnostným tímom ALEF CSIRT, registrovaným členom medzinárodnej organizácie Trusted Introducer zameranej na kybernetickú bezpečnosť.
  • Hĺbková analýza škodlivého kódu zisteného vo vašej sieti tímom ALEF CSIRT.
  • Bezpečnostné skenovanie, t. j. pravidelné preventívne denné alebo mesačné bezpečnostné skenovanie vašej komunikačnej a systémovej infraštruktúry pomocou špecializovaného nástroja, v rámci ktorého vám poskytneme prehľad o zraniteľnostiach vašej siete a ich kritickom hodnotení.

Prečo naši zákazníci milujú OctoShield?

Príklad Advokátska kancelária

Zákazník chcel zvýšiť bezpečnosť svojho IT prostredia. Z diskusií s ním vyplynulo, že potrebuje modernizovať svoje firewally a zároveň sa zamerať na posilnenie ochrany priamo na koncových zariadeniach. Zákazníka prilákala spoločnosť OctoShield vďaka pokročilým technológiám EDR (Endpoint Detection & Response), ochrane reputácie prostredníctvom systému DNS (Domain Name System) a pridanej hodnote profesionálneho priebežného monitorovania bezpečnostných udalostí našimi špecialistami.


Príklad Banka

Zákazník zažil bezpečnostný incident vo svojej sieti spôsobený malvérom, na ktorý jeho existujúce IT zdroje neboli pripravené. Preto potreboval rýchlu analýzu v priebehu niekoľkých hodín, aby zistil, či malvér v sieti stále pretrváva, vystopoval, odkiaľ sa infekcia dostala do siete, a trvalo ochránil servery a koncové zariadenia pred ďalšími podobnými útokmi. Okrem pokročilých bezpečnostných technológií spoločnosti Cisco Systems, ktoré sú súčasťou systému OctoShield, zákazník požadoval aj nepretržité monitorovanie a podávanie správ o stave svojich IT.

Príklad Maloobchodný reťazec

Zákazník prevádzkuje desiatky predajní po celej krajine a mnohí jeho zamestnanci pracujú z domu alebo na cestách. Uvedomujú si, že silné zabezpečenie centrálnej IT infraštruktúry v tejto situácii nestačí a že je potrebné väčšie zabezpečenie koncových staníc zamestnancov. Zákazník oceňuje, že OctoShield je riadená služba, kde potrebné know-how, softvér a kapacity bezpečnostného personálu poskytuje externý poskytovateľ služieb.Čo sa stane keď budem napadnutý kybernetickým útokom?

OctoShield ochráni váš počítač za všetkých okolností vďaka technológiám Cisco Systems. Tie automaticky zastavia kybernetický útok alebo výrazne znížia dopad na vaše zariadenie. Naši špecialisti vám následne pošlú informácie o tom čo sa stalo, aby vám vysvetlili príčiny a následky útoku. Pokiaľ sa rozhodnete využívať službu OctoShield PLUS, potom pre vás spracujeme forenznú analýzu a pomôžeme s odstránením bezpečnostných zraniteľností, kvôli ktorým prišlo k útoku.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Octoshield contact form

Zadajte Vaše údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv, která jako subjekt údajů mám a která jsou uvedena detailněji na linku: https://www.alef.com/cz/obchodni-a-marketingovy-vztah.c-397.html

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Kontaktujte nás:

Trust the Strong
sk-octoshield@alef.com
ALEF Distribution SK, s. r. o. Galvaniho 17/C 821 04 Bratislava, Slovakia