ALEF vstupuje na moldavský trh

Skupina ALEF, popredný distribútor s pridanou hodnotou, nedávno rozšírila svoje pôsobenie do Moldavska, ktoré sa tak stala desiatou krajinou v strednej a východnej Európe. Česko,  Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Poľsko, Grécko, Malta, Cyprus, a od mája 2023 aj Moldavsko. ALEF so sídlom v Prahe, od svojho založenia  v roku 1994 sa etabloval ako jeden z najväčších a najsilnejších distribútorov v regióne.

Expanzia do Moldavska predstavuje pre ALEF dôležitý míľnik, nakoľko naďalej posilňuje našu pozíciu kľúčového hráča v segmente.“ hovorí Milan Zinek, generálny riaditeľ skupiny ALEF Group. Expertné centrum spoločnosti, tvorené výrazným počtom vysoko kvalifikovaných ICT odborníkov, hrá kľúčovú rolu pri poskytovaní komplexnej škály realizačných a popredajných služieb zákazníkom.

Jednou z kľúčových oblastí špecializácie ALEF je silné partnerstvo s dodávateľom technológií, spoločnosťou CISCO. Vďaka takmer 30ročným skúsenostiam a úzkej spolupráce sa spoločnosť ALEF stala popredným distribútorom technológií Cisco v regióne. Tieto skúsenosti  sa teraz rozširujú aj na moldavský trh, čo umožní miestnym partnerom využiť plne knowledge base a know-how firmy.

S expanziou do Moldavska sa spoločnosti ALEF otvoril priestor pre poskytovanie komplexnej škály služieb moldavským firmám a inštitúciám, vrátane širokého výberu certifikovaných školení. Tieto vzdelávacie programy umožňujú zákazníkom rozšíriť svoje vedomosti a schopnosti v oblasti IT a plne využiť potenciál najnovších technológií. ALEF Training center je jediným vzdelávacím strediskom v regióne, ktoré ma status Cisco Learning Specialized, čo je ďalšie potvrdenie záväzkov spoločnosti ALEF poskytovať kvalitné kurzy a školenia.“ dodáva Milan Zinek

Okrem toho bude ALEF poskytovať moldavským partnerom konzultačne a manažované služby. Tím kvalifikovaných inžinierov úzko spolupracuje so zákazníkmi, aby vyhodnotil ich špecifické požiadavky a navrhol IT riešenia na mieru. Ponuka komplexných poradenských a riadených služieb chce spoločnosť ALEF pomôcť moldavským spoločnostiam dosiahnuť vyššej efektivity ich IT infraštruktúry.

Ako nasilnejší distribútor značky Cisco v regióne, a na štvrtom mieste v Európe prináša ALEF na moldavský rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v obore. ALEF je taktiež aj výhradným distribútorom značky NetApp v 14 krajinách strednej a východnej Európy, čím geograficky rozširuje ponuku.

Ľubomír Zlacký, riaditeľ regionálnych pobočiek ALEF group, vyjadril svoje nadšenie z expanzie a zdôraznil cieľ, zriadiť v Moldavsku nielen distribútora s pridanou hodnotou ale aj školiace centrum so silným  technickým oddelením. Tento rast budem prínosom nielen pre ALEF, ale taktiež akceleruje aj rozvoj moldavského trhu.

Expanzia ALEFu do Moldavska doplňuje rolu významného distribútora s pridanou hodnotou v strednej a východnej Európe. Za nami je silný tím  technikov, školiteľov, odborníkov na sieťové služby, kyberbezpečnosť či dátové centrá predstavuje dobrý základ pre rozvoj miestneho IT priemyslu.

O skupine ALEF Group

Skupina ALEF dosiahla vo fiškálnom roku 2023 obratu 380 miliónov EUR. V súčasnej dobe je v rámci skupiny zamestnaných viac takmer 500 zamestnancov. ALEF je spoľahlivým dodávateľom informačných technológii od roku 1994. Dnes je jedným z najväčších a najstabilnejších distribútorov technológií sieťovej infraštruktúry. Portfólio doplňujú produkty spoločností Cisco, NetApp, Meraki, F5 Networks, Microsoft, Arris, AWS a ďalších. V súčasnej dobe ma ALEF viac než 20 profesionálne vybavených školiacich miestností 7 krajinách strednej a východnej Európy s viac ako 50 odbornými lektormi