Amazon Web Services - AWS

Amazon Web Services je globálny leader v oblasti public cloudu, ktorý poskytuje IT platformu (IaaS, PaaS alebo SaaS) so širokou škálou špecifických služieb (OS, DB, APP a pod.) a fakticky neobmedzenými možnosťami v oblasti výpočtového výkonu a úložiska.

 

Ako AWS Consulting Partner vám v rámci expertízy v oblasti verejného cloudu prinášame vždy niečo navyše.

Vďaka našim skúsenostiam v oblasti tradičnej on-premise infraštruktúry vieme využiť aj stratégiu tzv. hybridného IT, pri implementácii ktorej využívame technológie našich dodávateľov - lídrov na trhu (Cisco, NetApp alebo F5 a podobne).

ALEF, VÁŠ AWS PARTNER

Cloudová stratégia

ICT &Cloud stratégia je metodika postavená na jedinečnom know-how spoločnosti ALEF, ktorá bude zákazníka sprevádzať procesom transformácie IT/infraštruktúry a definuje rozsah adopcie cloudu. Jej výstupom môže byť napríklad implementácia public cloudu Amazon Web Services. Prostredníctvom cloudovej stratégie (Assessment, cestná mapa, transformácia, riadenie a optimalizácia) pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne tak, aby sme pre neho zvolili najvýhodnejší model, a to v nadväznosti na existujúcu infraštruktúru a jej utilizáciu. .

 

TCO kalkulácia

Súčasťou pre sales fázy je poskytovanie kompletného prehľadu TCO ponúkaného riešenia zákazníkovi.

 

Proof of Concept

Zákazníkom ponúkame tzv. PoC, ktorý simuluje správanie cloudového prostredia v AWS v najmenšom možnom rozsahu (s ohľadom na náklady) vhodnom pre následné testovanie finálneho riešenia v produkčnom prostredí.

 

Dizajn, architektúra a implementácia

Všetko nastaví podľa potrieb zákazníka vo väzbe na SLA, pridanú hodnotu atď. Následnú implementáciu zvoleného riešenia vykonáva skúsený tím certifikovaných AWS solution architektov.

 

Podpora v lokálnom jazyku

Významnú pridanú hodnotu spoločnosti ALEF ako Consulting Partnera AWS a ako prostredníka medzi AWS a koncovým zákazníkom predstavuje komunikácia a podpora v lokálnom jazyku. Komunikácia v anglickom jazyku je samozrejmosťou.

 

Optimalizácia cloudového prostredia

Zákazníci, ktorí už public cloud platformu využívajú, môžu vychádzať z našich poznatkov v oblasti optimalizácie nákladov v public cloude AWS, resp. utilizácie používaných služieb, hľadania ďalšej pridanej hodnoty a zníženia nákladov na prevádzku AWS platformy.

 

Semináre & webináre

Spoločnosť ALEF pripravuje každoročne veľké množstvo seminárov a webinárov na témy spojené s bezpečnosťou naprieč hybridným cloudom, adopciou cloudu prostredníctvom ICT stratégie, riadením multicloudu, AWS atď.

 

Školenie – AWS Training

V rámci portfólia služieb Amazon Web Services sme sa v roku 2018 stali aj oficiálnym školiacim partnerom pre AWS. Našou pridanou hodnotou je najmä kvalita dodávaných školenie AWS, ktorá kombinujú teoretické znalosti s praktickou skúsenosťou našich inštruktorov a lektorov.

Čo je cloud computing?

Cloud computing znamená poskytovanie a využívanie služieb či zdrojov (napríklad výpočtovej sily, databázového úložiska, aplikácií a ďalších IT náležitostí) cez internetovú cloudovú platformu. Za tieto služby platíte len v takej miere, v akej ich využívate - tzv. metódou Pay As You Go.

Cloudová platforma vám dokáže prakticky okamžite zabezpečiť prístup k flexibilným a nízkonákladovým IT zdrojom, či už poskytujete aplikáciu na zdieľanie fotografií s miliónmi používateľov, alebo potrebujete podporiť kľúčové informačné či komunikačné operácie vo firme. Vďaka možnostiam cloudových služieb nemusíte nakupovať drahé IT vybavenie a investovať veľa času a peňazí do ich nastavenia a správy. Namiesto toho si môžete takmer „na povel" zaobstarať presne také množstvo a typ techniky, aké potrebujete v danej chvíli pre svoj najnovší nápad. Jednoducho a on-line.

 

Ako to funguje?

Cloud computing predstavuje jednoduchý spôsob, ako získať prístup k serverom, úložiskám, databázam a množstvu ďalších internetových aplikačných služieb. Cloudová platforma ako AWS vlastní a spravuje hardvér pripojený k internetovej sieti, na ktorom sa realizujú aplikačné služby, a ku ktorému sa zákazník pripojí a využíva ho pomocou webovej aplikácie.

6 výhod cloud computingu

Absencia kapitálových investícií

 • Predtým, ako vynaložíte nemalé finančné prostriedky za najmodernejšie data centrá a servery bez toho, aby ste presne vedeli, ako ich budete využívať, môžete vďaka cloud computingu zaplatiť iba za tú výpočtovú silu, ktorú skutočne potrebujete.

Vyššia rýchlosť a flexibilita

 • V oblasti cloud computingu vás od dostupných zdrojov delí len niekoľko kliknutí a pre svojich developerov ich môžete mať k dispozícii behom pár minút, nie týždňov. Výsledkom je dramatické zvýšenie flexibility celej spoločnosti, pretože náklady aj čas na testovanie a vývoj sú významne nižšie.

Žiadne nepresné odhady

 • Eliminujte nepresné odhady potrebnej kapacity vašej infraštruktúry, ktoré v bežných prípadoch predchádzajú nasadeniu aplikácie. Zvyčajne vám zostane veľa nevyužitých zdrojov, alebo naopak musíte riešiť nedostatočnú výpočtovú kapacitu. S cloud computingom tieto problémy vymiznú. Využívate len to, čo potrebujete, vrátane možností škálovania - a to aj napríklad len na pár minút, ak chcete.

Úspory z rozsahu

 • S cloud computingom dosiahnete na výrazne nižšie variabilné náklady, než keby ste si výpočtovú silu zabezpečovali sami. Poskytovatelia cloudových služieb (ako AWS) ich môžu ponúkať lacnejšie vďaka agregácii obrovského množstva zákazníkov na jednom mieste, čo znižuje ich výdavky a zároveň aj cenu služieb.

Žiadne náklady na prevádzku a správu dátových centier

 • Zamerajte sa na projekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť vašej spoločnosti, neinfraštruktúry. Cloud computing vám umožní sústrediť sa na vlastných zákazníkov namiesto toho, aby ste sa zaoberali premiestňovaním a zapájaním hardvéru.

Dobývanie globálnych trhov

 • Nasadenie aplikácií v regiónoch po celom svete nebolo nikdy jednoduchšie. V priebehu niekoľkých kliknutí, jednoducho a s minimálnymi nákladmi poskytnete svojim zákazníkom menšiu mieru meškania a lepší užívateľský zážitok.

Typy cloud computingu

Existujú tri hlavné typy cloud computingu, s ktorými sa možno stretnúť: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), a Software as a Service (SaaS). Výber toho správneho typu cloud computingu môže byť pre váš projekt kľúčový. Viac o rozdieloch medzi nimi sa dočítate tu (ENG).

Cloudové riešenia

Cloudové riešenia Amazon Web Services využíva na budovanie svojich podnikov niekoľko sto tisíc zákazníkov. Táto platforma poskytuje najmä flexibilitu pre vývoj aplikácie presne tak, ako potrebujete, nehľadiac na jej budúci účel alebo odvetvie. Ušetríte čas, peniaze i nároky na správu vlastnej infraštruktúry, a to bez kompromisov v oblasti škálovateľnosti, bezpečnosti alebo spoľahlivosti. Viac informácií o týchto službách nájdete tu (ENG).

Benefity AWS v skratke

 • Jednoduchý
  Platforma pre hosťovanie nových či existujúcich aplikácií, ktoré môžete spravovať pomocou AWS Management Console alebo API.
 • Efektívny
  Platíte len za výpočtovú silu, úložisko alebo iné zdroje, ktoré skutočne využívate, bez dlhodobých záväzkov.
 • Flexibilný
  Vyberte si operačný systém, programovací jazyk, webovú platformu, databázu a množstvo ďalších nástrojov. Vo virtuálnom prostredí AWS môžete používať také služby a softvér, ktoré potrebujete. Vďaka tomu je proces migrácie existujúcich alebo vývoj nových aplikácií ešte jednoduchší.
 • Škálovateľný a výhodný
  AWS nástroje, Auto Scaling a Elastic Load Balancing umožňujú škálovateľnosť aplikácií podľa potreby. Prístup k potrebným zdrojom máte kedykoľvek.
 • Spoľahlivý
  AWS - to je škálovateľná, spoľahlivá a zabezpečená globálna infraštruktúra.
 • Bezpečný
  AWS zabezpečuje svoju infraštruktúru - fyzické, operačné a softvérové zdroje - pomocou princípu end-to-end. Viac informácií sa dozviete v AWS Security Center (ENG).

Čo ste o AWS možno nevedeli?

 • AWS je cloudová IT platforma, ktorej globálne dôveruje už viac ako 1 milión spoločností.
 • Platforma AWS bola oficiálne spustená v roku 2006 a momentálne je dostupná vo viac ako 190 krajinách sveta.
 • Dátové centrá AWS sú v Spojených štátoch, Európe, Brazílii, Singapure, Japonsku a Austrálii.
 • AWS aktuálne operuje v 44 Availability zónach po celom svete v šestnástich geograficky oddelených regiónoch. Ďalších štrnásť zón je v pláne.
 • Spoločnosť Gartner predpovedá, že v roku 2022 bude korporátny „no-cloud" tak ojedinelá politika, ako je v súčasnosti spoločnosť bez internetu. Najčastejším spôsobom využitia cloudu bude hybridný IT (kombinácia on-premise riešenia a public cloudu).
 • Každá tretia osoba, ktorá dnes na internete vyhľadá URL adresu, fakticky využíva služby AW.
 • AWS v súčasnosti ponúka viac ako 3700 služieb & features (09/2017)

Certifikované training centrum AWS

Aktuálna ponuka školení AWS od ALEF

Kontaktujte nás pomocou emailu: