AppDynamics - Application Performance Management

Roman Miček

Splunk Systems Engineer

Počas posledných tridsať rokov zažil svet IT značné zmeny v škále a zložitosti riešení. Kedysi dávno  ste pri nástupe do práce dostali na stôl dve veľké „balvany“. Jedným bol CRT monitor a druhým tower case, kde tí pozornejší počuli aj to ako rotuje pevný disk. Takýto hardware sa pri teplotách vzduchu nad 25 °C začal prehrievať a užívatelia museli stroj vypnúť a čakať.

Dnes jednoducho alokujeme na servery virtuálny stroj a užívateľ sa pripojí pomocou tenkého klienta. Takýto systém umožňuje zdieľať a dynamicky alokovať výpočtovú kapacitu servera. A vďaka klimatizovanej serverovni už problémy s prehrievaním zmizli.

Toto elegantné riešenie nám síce uľahčilo život ale prinieslo so sebou ďalšie starosti.

  1. Čo ak server ale virtuálny stroj zastihne technický výpadok?
  2. Čo ak alokované zdroje sú nedostačujúce pre prevádzku napríklad SQL servera počas rušných hodín?
  3. Čo ak jednotlivé softwarové komponenty (napr. Java Runtime Enviroment, databázové provideri, ...) nereagujú tak rýchlo ako by mali alebo vôbec?

Na prvý problém sme reagovali externými monitorovacími systémami, ktoré proste pingujú každý stroj a reportujú v prípade nulovej odozvy.

Druhý problém sme riešili inštaláciou agentov, ktorí monitorovali vyťaženie systémových zdrojov jednotlivými aplikáciami.

Tretí problém ako aj dva predchádzajúce rieši AppDynamics od Cisca. Systém využíva agenta, ktorý monitoruje nielen dostupnosť zdrojov ale aj aktivitu užívateľov, aplikácií a databáz pomocou zberu logov a integráciou do rozhrania systémov ako Java, .NET, Apache Web Server ... .

AppDynamics odpovedá na každú otázku z hierarchie monitorovacích potrieb.

  • Operujú jednotlivé aplikácie s rozumnou odozvou?

 

  • Má systém dostatočné kapacity zdrojov?

 

  • Je systém online?

Každý iste rozumie, že potrebujeme monitorovať systémové zdroje a ich využitie aplikáciami aby sme následne dokázali optimalizovať ich alokáciu a nastavenia. Tak isto potrebujeme sledovať ako aplikácie využívajú ten najvzácnejší zdroj, ktorý nikto nemá a každý stráca. A tým je čas.

Čas je to čo si koncový užívatelia všímajú keď používajú vaše aplikácie. Ak nejaká operácia vyžaduje napr.  10 dotazov na SQL server, ktoré trvajú v priemere 300 ms, potom zmena priemerného trvania dotazu na 600 ms znamená, že užívatelia čakajú na o tri sekundy dlhšie. Táto situácia sa môže zhoršovať až kým nezačnú chodiť e-maily a zvoniť telefóny. Nebolo by lepšie predchádzať takýmto situáciám tým, že monitorujeme výkon aplikácií a zasiahneme skôr ako si niekto vôbec niečo všimne?

AppDynamics ponúka okrem iného aj sledovanie transakcií naprieč rôznymi systémami a to takzvaným tagovaním jednotlivých operácií, ktoré umožňuje pozorovať postupnosť operácií a ich trvanie. Tento mocný nástroj vám dáva možnosť sústrediť sa na každý jeden krok v najmenších detailoch a odhaliť prípadné nedostatky vo výkone systému. Appdynamics tak poskytuje full stack observabilitu nad vašimi systémami aby ste mohli monitorovať všetko pohodlne z jedného miesta.

V prípade záujmu alebo ďalších otázok ohľadne AppDynamics sa obráťte na Cisco distribútora, spoločnosť ALEF alebo jedného z desiatok partnerov.


Chcem vedieť viac o AppDynamics

kontaktujte nás