Michal Bača

Michal Bača

Business Development Manager - F5
Sales

Martin Jenčo

Martin Jenčo

Senior Systems Engineer
Expertné centrum

+421 2 49203836

Application Delivery Network

Application Delivery Network je skupina technológií, ktorá zvyšuje dostupnosť, bezpečnosť, visibilitu a akceleráciu aplikácií. Lídrom v oblasti ADN je spoločnosť F5 Networks a jej produkty BIG-IP, Viprion s unikátnymi ASIC procesormi a jednoduchou a efektívnou správou.


Čo ADN technológie F5 Networks dokážu?

Ako reinštalovať diskové pole
 • Rozkladajú záťaž
  takže ak na vašu webstránku pristúpi naraz niekoľko stoviek či tisíc ľudí, presmerujú úlohy na viacero serverov (load balancing).
 • Zariadenia Application Delivery Controllers (ADC)prihliadajú na vyťaženosť servera
  a podľa toho automaticky optimalizujú rozloženie záťaže. F5 load balancing ponúka širokú škálu stratégií rozloženia záťaže od jednoduchého cyklického výberu servra, cez zložitejšie podľa vyťaženosti CPU, RAM až po sofistikované metódy, kde sa meria doba odozvy aplikácie a zvolí server s najrýchlešou odpoveďou na požiadavku.
 • Web aplikačný firewall (WAF) vám umožní ochrániť webové služby pred útokmi z internetu
  (vrátane takých, ktoré bežné IPS systémy nevedia identifikovať), čo je obzvlášť užitočné pre webové stránky obsahujúce citlivé dáta.
 • ADC preberajú niektoré funkcie serverov
  (napríklad šifrovanie či kompresia dát, vytváranie a obsluhu TCP/IP spojení) a tak znižujú ich zaťaženie o desiatky percent.
 • Optimalizujú spojenia voči serverom a voči klientom nezávisle
  a tým pádom umožňujú využiť všetky siete na maximum (optimalizácia TCP WAN a LAN komunikácie).
 • Pomocou doplnkového modulu pre zariadenie ADC môžete rozšíriť funkcionalitu o možnosť deduplikácie dát
  pri komunikácii medzi dátovými centrami, zabezpečiť vysokú dostupnosť na úrovni geograficky oddelených dátových centier, prípadne zadefinovať rozličné prístupové pre rôznych používateľov.
 • Ak systém nevie splniť nejakú z vašich požiadaviek, dá sa doprogramovať funkcionalita
  ktorá to umožní vďaka skriptovaciemu nástroju iRules, ktorým ľahko a efektívne definujete tok dát na zariadeniach F5 aj nad rámec bežnej funkcionality.